№9

08.10.2018

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

С.Ж. Бекішева, К.К. Рахметов. Қазақстан Республикасында қоршаған орта салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігі туралы

Д.Қ. Қайыржанова. Мұнай ұрлауға байланысты қылмыстардың алдын алу мәселелері

Р.Р. Нұғманов. Қазақстан Республикасындағы қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұрудың проблемалары

Р.К. Сарпеков, С.М. Рахметов. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу проблемалары

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

А.А. Ешназаров, Р.С. Қалиасқаров. Қылмыстық қудалау кезіндегі жасырын тергеу әрекеттерінің рөлі және олардың жедел-іздестіру іс-шараларымен қатынасы

Б.Ж. Сағымбеков, Д.О. Бөпежанов. Қылмыстық қудалау саласына құқық қорғау стандарттарын енгізу мен күшейтудің кейбір мәселелері

М.Е. Төлеуова. Қазақстан Республикасындағы парақорлық субъектілерін қылмыстық жауапкершілікке тартуды құқықтық реттеу

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Э.Б. Хатов. Ресей Федерациясы прокуратурасында біліктілікті арттыру және кәсіби қайта даярлаудың кейбір аспектілері

ЖАС ҒАЛЫМ МІНБЕСІ

Ғ.Т. Мұқы. Қазақстандағы капиталдың шетелге заңсыз әкетілуі: заманауи тенденциялар және қарсы тұру жолдары

А.А. Нұрбеков. Ұрланған активтерді қайтарудың халықаралық тәжірибесі

Т.Б. Шукетаева. Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тартудың проблемалары

АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

М.М.Әлішева, Э.Р. Хисамутдинова. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін дайындау мәселесі туралы (Қытай Халық Республикасының тәжірибесінде)

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

№9