№17 басылым

30.09.2020

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Т.Ж. ҚАРАТАЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖАЗАДАН БОСАТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Т.И. КЕНЖАЕВ. ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН САРАПТАУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Л.А. КРАСНОБАЕВА. БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРИЯ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Ә.Қ. ӘБІШЕВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОН АЛТЫ ЖАСҚА ТОЛМАҒАН АДАММЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС НЕМЕСЕ СЕКСУАЛДЫҚ СИПАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ӘРЕКЕТТЕР ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ

Жалғасын оқу

№16 басылым

30.06.2020

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 5 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ

Е.С. МЕРЗАДИНОВ. МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ МИССИЯНЫ ОРЫНДАЙ КЕЛЕ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

И.Д. МЕРКЕЛЬ. ПРОПОРЦИОНАЛДЫЛЫҚ ПРИНЦИПІ: ОНЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АЛАҢЫНДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.К. АМАНДЫҚОВА, Н.И. ХАЙРМУХАНМЕДОВ, Д.Б. ОСМАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОО-ДА ЭНДАУМЕНТ ҚОРЛАР ЖҰМЫСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ: ЗАҢНАМАЛАРҒА ТАЛДАУ

Ж.С. СЕЙТАЕВА, Р.С. БАЛАШОВ. АДАМ САУДАСЫНА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

Жалғасын оқу

№15 басылым

31.03.2020

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Н.С. АЛПЫСОВ, Б.Ж. САҒЫМБЕКОВ, Е.С. КЕМАЛИ. РЕЙДЕРЛІК: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Е.Е. ҚАЖЕНОВ, А.С. ҚАЖЕНОВА. ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР (ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ)

О.А. КНИЖЕНКО, А.В. ШАМАРА. УКРАИНАНЫҢ АНТИТЕРРОРИСТІК ЗАҢНАМАСЫН НОРМАЛАУ ЖОЛДАРЫ

Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАҢА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ: ЖАҚСЫ ЖӘНЕ ЖАМАН ЖАҚТАРЫ

Т.С. ШАНДАУЛОВ, Д.Ж. МҰҚАНОВ. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫС БОЙЫНША ЗАҢНАМАНЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ТУРАЛЫ

Жалғасын оқу

№14 басылым

31.12.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.А. ЖИЖИС. «ЖЕКЕ ӨМІРГЕ ҚОЛ СҰҒЫЛМАУШЫЛЫҚ» ҰҒЫМЫН ДОКТРИНАЛЫҚ АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

С.М. САПАРАЛИЕВА, А.С. ҚУАТОВА, Г.Е. ӘУБАКИРОВА. ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖЕКЕ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.Ә. БАЙМАХАНОВ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН АДАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МІНДЕТТЕРІ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Б.Т. СЕЙІТОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ЖІКТЕУ ТУРАЛЫ

Жалғасын оқу