№23 басылым

31.03.2022

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. Ахметов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАҒИДАТТАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

М.Б. Бақтыбеков, М.Х. Матаева, И.Ю. Остапович. ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ф.Г. Ибрагимова, Е.М. Айтқазин. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҚҰҚЫҒЫ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

Е.А. Омаров, Н.С. Алпысов, С.Ш. Жаруллаева. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ЖЕТКІЗУ МЕН ҰСТАУДЫҢ АРАЖІГІН АЖЫРАТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Л.М. Сатанова. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖОЛ-КӨЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ: ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘСІЛДЕРІ

Жалғасын оқу

№22 басылым

30.12.2021

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

В.В. ХАН. «ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗАҢ»: ҚҰҚЫҚТАҒЫ ИРРАЦИОНАЛДЫ/РАЦИОНАЛДЫ ДИХОТОМИЯ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Ш. ЕЩАНОВ, Е.Н. БЕГАЛИЕВ, Р.К. МЕИРМАНОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕСІНІҢ СҰРАҚТАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ж. ҚҰМАРБЕКҚЫЗЫ, А.К. КАЖКЕНОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ АДАЛ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жалғасын оқу

№21 басылым

30.09.2021

ҚҰТТЫҚТАУ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, А.Н. ОСПАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ШАРАСЫ РЕТІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК АЙЫППҰЛ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Қ.Т. МУРЗАШЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ ИНСТИТУТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЙБІР ҰСЫНЫСТАР

Е.А. ОМАРОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША КҮШТЕП ӘКЕЛУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Жалғасын оқу

№20 басылым

29.06.2021

ҚҰТТЫҚТАУЛАР

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ, Г.М. ОНЛАНБЕКОВА, А.Е. АБДРАСУЛОВА. БЕЙРЕСМИ АСПЕКТІЛЕР ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

О.Б. ДОСЕКЕEВ, К.А. ТҰРЛЫБЕКОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Н.Ш. ЖЕМПИІСОВ, Б.Т. СЕЙІТОВ. ЖЕКЕЛЕГЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЖАТҚЫЗУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

М.С. ЗАРКЕНОВ. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жалғасын оқу