№21 басылым

30.09.2021

ҚҰТТЫҚТАУ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, А.Н. ОСПАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ШАРАСЫ РЕТІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК АЙЫППҰЛ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Қ.Т. МУРЗАШЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ ИНСТИТУТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЙБІР ҰСЫНЫСТАР

Е.А. ОМАРОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША КҮШТЕП ӘКЕЛУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Жалғасын оқу

№20 басылым

29.06.2021

ҚҰТТЫҚТАУЛАР

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ, Г.М. ОНЛАНБЕКОВА, А.Е. АБДРАСУЛОВА. БЕЙРЕСМИ АСПЕКТІЛЕР ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

О.Б. ДОСЕКЕEВ, К.А. ТҰРЛЫБЕКОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Н.Ш. ЖЕМПИІСОВ, Б.Т. СЕЙІТОВ. ЖЕКЕЛЕГЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЖАТҚЫЗУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

М.С. ЗАРКЕНОВ. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жалғасын оқу

№19 басылым

31.03.2021

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА, Н. СӘУЛЕН. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ТҮСІНДІРУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ–ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

А.Е. ӘЛІБЕКОВ, С.К. ЖҮРСІМБАЕВ. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Ә.И. КАРИПОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АТҚАРУШЫЛЫҚ ЖАЗБА ИНСТИТУТЫНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Жалғасын оқу

№18 басылым

30.12.2020

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Н.Қ. АДАЛИЕВ. «СЕРВИСТІК» ПОЛИЦИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ЭВОЛЮЦИЯСЫ: ТАРИХИ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Т.Қ. МӘКЕНОВ, Д.Б. ТЕБАЕВ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Е.ӘНУАР, Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІН ТАРИХИ ТАЛДАУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Жалғасын оқу