№10

08.12.2018

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

О.Я. Ким, М.С. Есімова. Қазақстан Республикасында әкімшілік әділет институтын дамыту

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.М. Әлібекова. Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша айналыстан алынған заттар немесе айналысы шектелген заттар контрабандасы үшін қылмыстық-құқықтық жауапкершілігі туралы нормаларын жетілдірудің кейбір аспектілері

Н.Ш. Жемпійсов. Қылмыстың алдын алу бойынша ұлттық виктимиологиялық жүйе құру қажеттілігі туралы

Н.К. Иманғалиев. Қылмыстық сот ісін жүргізудегі мұнайгаз құбыры магистраліне рұқсатсыз ойып қосылу ұғымы

З.А. Загиней. Украинадағы заңды тұлғаларға қатысты қылмыстық-құқықтық шаралар қолданудың ерекшеліктері: қылмыстық кодекстің негізгі ережелері

О.Б. Филипец. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамаларын реформалау жағдайындағы «қылмыстық теріс қылық» категориясы

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

И.Г. Каланча. Электронды қылмыстық іс жүргізудің алгоритмі

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

У.Б Филатова, Н.А. Семерьянова. Жермен тығыз байланысты кейбір объектілердің азаматтық-құқықтық квалификациялық ерекшеліктері

ЖАС ҒАЛЫМ МІНБЕСІ

Г.Е. Әубакірова. Әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл саласындағы статистикасын кейбір мәселелері

Т.Б.Ерекешев, Н.К. Иманғалиев. Қылмыстық-атқару заңнамаларын жетілдірудің кейбір мәселелері

АКАДЕМИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

№10