№30

29.12.2023

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Қ. Қанатов, Ж.С. Сейтаева. СОТ ЖҮЙЕСІНЕ ЖӘНЕ СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ САПАСЫНА ДЕГЕН СЕНІМДІЛІКТІ АРТТЫРУ (2023 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНА ҚАРАЙ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МАТЕРИЯНЫ ТАЛДАУ)

Н. Сәулен, Н.Қ. Иманғалиев. «ЖОЛ ЖҮРІСІ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР: ЭЛЕКТР САМОКАТТЫ, ШАҒЫН ЭЛЕКТР КӨЛІГІ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ә.Қ. Қайшатаева, Е.М. Айтқазин. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

М.Г. Әжібаев. ҚАРУДЫҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫ: ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Ә.М. Әлібекова. ҚАРЖЫЛЫҚ (ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ) ПИРАМИДАНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖАРНАМАЛАУ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Д.Т. Аманова, С.М. Абижанов. АЛДЫН АЛУ ПРОФИЛАКТИКАСЫ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСЫНА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ

Б.С. Байсейітов. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПРОЦЕСІНДЕ САРАПШЫЛАР МЕН МАМАНДАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

А.К. Дюсенбаева. РЕЙДЕРЛІКТІ ЗАҢНАМАЛЫҚ АНЫҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Д.Б. Қайназарова, А.А. Қалиев. ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНДЕ ТЕРРОРИСТІК ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИСТІКҚЫЛМЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ МӘСЕЛЕСІНЕ

Т.М. Садинов. АЗАПТАУДЫ ЕРТЕ ЕСКЕРТУ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖЕКЕ ТӘСІЛДЕРІ

О.Б. Филипец, С.И. Шелухин. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЗАНЫ ӨТЕУДІ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУДЫ ЗАҢНАМАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ТУРАЛЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

Г.М. Баймұхаметова. МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕ ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ: ТИІМДІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ

Ж.Ж. Ғұбайдуллин. ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІНДЕ ҚАСТАНДЫҚ КӘСІПОРЫНДАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫ ҚҰРУ: ЗАҢДЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

А.Қ. Қойшубаева, Т.А. Ханов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕРГЕУДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ[1]ПРОЦЕСТІК НЫСАНДАРЫН РЕФОРМАЛАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН АДАМГЕРШІЛІКТІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

Е.Қ. Мыңжанов. АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТАТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУДІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНІҢ ПРОБЛЕМАСЫ ТУРАЛЫ

А.Т. Садвақасова. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУ ҚҰҚЫҒЫН ІСКЕ АСЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Д.Л. Байдельдинов, Г.Т. Айгаринова. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КЛИМАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Г.К. Рашева, Д. Жапарқұлов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТТЕР

№30