№29

23.10.2023

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. Ахметoв. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК СОТТАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІЛІГІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ ҚАТЫСТЫ, АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕН НЕГІЗГІ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ф.Г. Ибрагимова, Е.М. Айтқазин. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ «ЖАСЫЛ» МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ДАМУЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Д.Р. Белялова, С.А. Августхан. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОБАЦИЯ ҚЫЗМЕТІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕУ

Н.А. Биекенов. ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ

С.К. Күмісбеков, С.М. Абижанов. ШЕТЕЛДІК МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЖАППАЙ ТӘРТІПСІЗДІКТЕР ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Н.Ж. Мұхаметқалиев, М.Р. Мұқанов. СОТТАЛҒАНДАРДЫ ТҮЗЕТУ ТЕТІГІНІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Е.Е. Хамит. «ФИШИНГ» АРҚЫЛЫ ЖАСАЛАТЫН ИНТЕРНЕТ-ЖЫМҚЫРУЛАРДЫ САРАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

А.Ә. Баймаханов, Е.Н. Бегалиев. АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫН ЧИПТЕУ ИНСТИТУТЫН ЕНГІЗУДІҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ТУРАЛЫ

Д.В. Воеводкин. ХАЛЫҚҚА МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЖАТТАРДЫ ҚОЛДАН ЖАСАУДЫҢ ІЗІ ТУРАЛЫ

Т.М. Коржумбаева, С.М. Әбіжанов. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ, АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ЖОЛЫН КЕСУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ[1]ТАЛДАМАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Т.Ғ. Маханов. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ТЕРГЕУЛІКТІ БЕЛГІЛЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

А.А. Тарасов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САРАПШЫСЫ ЖӘНЕ МАМАНЫ

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР САЛАЛАРЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

А.А. Тынышбаева, Б.Н. Бокаев. АМЕРИКАНДЫҚ ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ СУБЪЕКТИВТІ СТРАТИФИКАЦИЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘРТЕБЕСІ: СЫНИ ТАЛДАУ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

А.В. Карпекин, Е.М. Баймұханов. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДА БАСҚАРУШЫЛЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ПРОЦЕСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ӨКІМДІК ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ

А.А. Мухитдинов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗАҢ ШЫҒАРУ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМГЕ ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

М.Б. Садықов, А.А. Тынышбаева. ТЕРРОРИЗМДІ БОЛЖАУ МЕН ОҒАН ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ ШОЛУ

АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТТЕР

№29