№28

30.06.2023

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Н.С. Ғазизова, Ә.Д. Толысбаева. ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

М.К. Әбдірахманов, Э.С. Майшекина. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІНӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ

Н.С. Алпысов. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТ КІРІСІНЕ СОМАЛАРДЫ ӨНДІРІП АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Р.Т. Баязитова, Ә.Қ. Қайшатаева. ПЕРСОНАЛ БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ: ФАКТІЛІК ҚҰРАМДЫ ТАЛДАУ

Б.М. Сматлаев, А.Ғ. Шаяхметова, И.С. Сақтағанова. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕҢБЕК (ҚЫЗМЕТТІК) МІНДЕТТЕРІН АТҚАРУ КЕЗІНДЕ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ СОТ ПРАКТИКАСЫН ТАЛДАУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

А.А. Айдарова, С.М. Сәбитов, М.Д. Қаражанов. АДАМ САУДАСЫ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

И.А. Доброрез. ЭКОЦИДТІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

А.Қ. Қамбаров, Е.Н. Байгундинов. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРҒА ҚАРСЫ КҮРЕСТЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

Қ.Ж. Баетов, Қ.К. Түсіпов. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ СОТҚА ДЕЙІНГІ САТЫСЫНДА АДАМДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ПЕН ЖАЗАДАН БОСАТУ КЕЗІНДЕ КОНСТИТУЦИЯ МЕН ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ҚАҒИДАТТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ф.Т. Ибрагимов, Д.Ж. Мұқанов. ЖАРҒЫЛАРДАН ТЫС БОЛҒАН ҚАТЫНАСТАР ТУРАЛЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША МЕРЗІМДІ ҚЫЗМЕТТЕГІ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДЕН ЖАУАП АЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Е.К. Өтебаев, Р.Қ. Темірғазин, А.Б. Сейданов. ҒАРЫШ ОРБИТАЛЫҚ СТАНЦИЯСЫНДА ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ ҚАТЫСТЫ (ТЕОРИЯЛЫҚ МОДЕЛЬ)

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

Б.Т. Сейітов. АЗАПТАУДЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Б.Ж. Сағымбеков. БИЗНЕСТІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ҰЙЫМДАР ҚЫЗМЕТІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТТЕР

№28