№27

31.03.2023

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Н.Е. Есенжолов, Д.Ә. Жампейісов, М.Б. Бақтыбеков. ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕ СОТТЫҢ БЕЛСЕНДІ РӨЛІ ҚАҒИДАСЫНЫҢ МӘНІ МЕН ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ф.Г. Ибрагимова, Е.М. Айтқазин, Н.О. Байжұманов. «МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ІС ЖҮЗІНДЕ ІСКЕ АСЫРУ ТИІМДІЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕСІ

ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫ

Д.Б. Алшымбек, И.Ю. Остапович. ӘКЕ БОЛУДЫ ДАУЛАУ: ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Е.Н. Байгундинов. ЖАҢА ТУҒАН БАЛАНЫҢ АНАСЫ ТАРАПЫНАН ӨЛТІРІЛУІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ДАМУ ТАРИХЫ

А.Қ. Қанатов, Ж.С. Сейтаева, Х.А. Әбішева. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДАМ САУДАСЫНА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ» ЗАҢ ЖОБАСЫНА ҚАТЫСТЫ (КРИМИНОВИКТИМОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТ)

Г.С. Кузекова. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУҒА СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ПАЙДАЛЫ БАЙЛАНЫСТАРЫН САҚТАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ (ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ПРОБЛЕМАСЫН ҚОЮ)

С.Н. Нұридин. ЖАЗАНЫ ӨТЕУДЕН ШАРТТЫ ТҮРДЕ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БОСАТУДЫҢ

КҮШІН ЖОЮҒА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

О.Б. Филипец. МӘЖБҮРЛІ ТӨЛЕМ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖӘБІРЛЕНУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАН ҚОРҒАУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

А.Б. Орақбаев. ВИРТУАЛДАНДЫРУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, АДАМ ӨЛТІРУДІ ТЕРГЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

Ж.Б. Балтабаева. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ІРІКТЕУ ТӘРТІБІНЕ КӨЗҚАРАСТАРДЫ ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

А.Н. Ергалимова, Е.М. Абайдельдинов. БҰҰ-НЫҢ «МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ» КОНВЕНЦИЯСЫНА СӘЙКЕС ҚАЗАҚСТАНДА МҮГЕДЕК БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№27