№31

29.03.2024

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.И. Карипова. ӘКІМШІЛІК ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ КЕЛІСУ РӘСІМДЕРІНІҢ ТАҢДАУЛЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ

Д.Б. Тебаев. МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ МЕН ҚҰЗЫРЕТІ ҰҒЫМДАРЫ

ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ, АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Е.М. Айтказин, Ф.Г. Ибрагимова. КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ШЕШУДЕГІ РӨЛІ

А.Н. Ергалимова, Ә.Д. Толысбаева. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРҒА МҮГЕДЕКТІКТІ БЕЛГІЛЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ә.Е. Әлібеков, Ж.Б. Болатов. МОРАЛЬДЫҚ ЗИЯНДЫ ӨТЕУ ИНСТИТУТЫН ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Ж. Құмарбекқызы, Р.А. Әмірханов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАНЖАЛДАРДЫ ШЕШУ КЕЗІНДЕ МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТЫНЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Ә.М. Әлібекова. ЖАС БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

А.Б. Ахмадиев, Д.К. Райбаев. ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫН ҚҰРҒАН АДАМДАРДЫҢ ЖЕКЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

С.Ж. Бекішева, Е.Ю. Дейкало. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ НОРМАЛАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

М.Н. Еркебек, М.Е. Балгожина. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША МАЛДЫ БІРНЕШЕ РЕТ ҰРЛАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

С.А. Жижис. ШЫНАЙЫ ӨКІНУ: ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Е.С. Кемали, М. Абайқызы. ТЕРРОРИЗМ МЕН ЭКСТРЕМИЗМГЕ ҚАРСЫ МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

А.Қ. Сүлеймен. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУҒА СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ЖАҒЫМДЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН ЫНТАЛАНДЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Г.М. Таирова. ИСЛАМ ШАРИҒАТЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Ә.Д. Толысбаева. ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУ АРҚЫЛЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ

Б.Т. Оразалин, М.Р. Мұқанов. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ӨЗІНЕ ЗИЯН КЕЛТІРУ МӘСЕЛЕСІ: ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

А.C. Жақсыбаев. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ КЕЛІСУ ӨНДІРІСІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

С.О. Қасенова. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ҚАҒИДАЛАРЫН БҰЗУШЫЛЫҚТАР АНЫҚТАЛҒАН КЕЗДЕ ТЕРГЕУШІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕҢБЕК ИНСПЕКТОРЫМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Н.Т. Саханова, Ғ.Ж. Сулейманова. АДВОКАТТЫҢ МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ ЗАМАНАУИ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҮДЕРІСІ ТҰРҒЫСЫНАН ФУНКЦИЯЛАРЫ

Қ.М. Сердалинов, Д.А. Рысқұлов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ПРОКУРОРЛАР ИНСТИТУТЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

М.Б. Садықов, C.Ч. Гаджанайка. ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНДЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.П. Анисимов. ЕМДЕУ-САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫ МЕН КУРОРТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ: ТЕОРИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ

М.Т. Бейсенбаева. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Ә.Е. Карипова, А.А. Зейнелғазы. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕАЭО ЕЛДЕРІМЕН ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТТЕР

№31