№21

30.09.2021

ҚҰТТЫҚТАУ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, А.Н. ОСПАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ШАРАСЫ РЕТІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК АЙЫППҰЛ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Қ.Т. МУРЗАШЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ ИНСТИТУТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЙБІР ҰСЫНЫСТАР

Е.А. ОМАРОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША КҮШТЕП ӘКЕЛУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Т.А. ДИКАНОВА. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША СИТЕС ҮЛГІЛЕРІНІҢ КОНТРАБАНДАСЫ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

Т.Ю. ИЗГАГИНА. ЕУРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ КЕДЕНДІК АУМАҒЫ АРҚЫЛЫ ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ СХЕМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

Б.А. ГЛАВАН. МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУІНДЕГІ АРНАЙЫ ІЗДЕУ ШАРАЛАРЫ МЕН ТЕРГЕУ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ҚАТЫНАСЫ

С.К. ЖҮРСІМБАЕВ. ЗАҢДЫЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІНІҢ БАСТЫ ҚАҒИДАСЫ РЕТІНДЕ

Т.А. ХАНОВ, К.Ю. ОПОЛОНИНА. ҚЫЛМЫСТАРДЫ АНЫҚТАУҒА ЖӘНЕ АШУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ КРИМИНАЛИСТІК МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ТАКТИКАСЫ

А.С. ШАКАРИМОВ, Т.Г. МАХАНОВ. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ КЕЗІНДЕ БАСШЫ ҚАТЕЛІКТЕРІН АЖЫРАТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Р.С. БАЛАШОВ. ҰРЛАНҒАН АКТИВТЕРДІ ШЕТЕЛДЕН ҚАЙТАРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАҒЫ БЕЙРЕСМИ ЖЕЛІЛЕРДІҢ РӨЛІ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№21