№20

29.06.2021

ҚҰТТЫҚТАУЛАР

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ, Г.М. ОНЛАНБЕКОВА, А.Е. АБДРАСУЛОВА. БЕЙРЕСМИ АСПЕКТІЛЕР ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

О.Б. ДОСЕКЕEВ, К.А. ТҰРЛЫБЕКОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Н.Ш. ЖЕМПИІСОВ, Б.Т. СЕЙІТОВ. ЖЕКЕЛЕГЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЖАТҚЫЗУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

М.С. ЗАРКЕНОВ. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

М.С. ЗАРКЕНОВ, Н.Ш. ЖЕМПИІСОВ. ЦИФРЛЫҚ АКТИВТЕРДІ ЗАҢСЫЗ ӨНДІРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

Б.М. НҰРҒАЛИЕВ, Т.А. ХАНОВ, Қ.С. ЛАҚБАЕВ. ИНТЕРНЕТТЕ ТЕРРОРИЗМ ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИЗМ КӨРІНІСТЕРІНІҢ ТАРАЛУЫНА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ

О.Б. ФИЛИПЕЦ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАРТТЫ ТҮРДЕ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БОСАТУДЫ ҚОЛДАНУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

М.М. МАХАМБЕТОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАРЫСПАЛЫЛЫҒЫ МЕН ТЕҢ ҚҰҚЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

А. ТРУНК. ГЕРМАНИЯ МЕН ЕО-ДА «САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУ»

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№20