№19

31.03.2021

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА, Н. СӘУЛЕН. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ ТҮСІНДІРУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ–ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

А.Е. ӘЛІБЕКОВ, С.К. ЖҮРСІМБАЕВ. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Ә.И. КАРИПОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АТҚАРУШЫЛЫҚ ЖАЗБА ИНСТИТУТЫНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Ә.И. КАРИПОВА, А.Н. РОМАНОВА. АҚШ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕДИАЦИЯНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ–АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Ә.Қ. ӘБІШЕВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ТИІСПЕУШІЛІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН АДАМДАРҒА ХИМИЯЛЫҚ КАСТРАЦИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

А.Қ. ҚАНАТОВ, Ж.С. СЕЙТАЕВА. ТҮРМЕДЕГІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ–САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

А.Р. ЗАВОТПАЕВ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ТИІСПЕУШІЛІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ДӘЛЕЛДЕУДЕГІ СОТ–СЕКСОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА

В.В. РОГАЛЬСКАЯ, О.М. БРОНЕВИЦКАЯ. ПРОЦЕССУАЛДЫҚ СҰХБАТ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ: УКРАИНАДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ШЫНДЫҚТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Қ.Қ. СЕЙТЕНОВ. ІЗДІҢ ЖАЛПЫ ҒЫЛЫМИ КАТЕГОРИЯСЫ: СОТ–САРАПТАМАЛЫҚ АСПЕКТІСІ

Д.П. ӨТЕПОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕ ДӘЛЕЛДЕМЕ РЕТІНДЕГІ САНДЫҚ АҚПАРАТ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№19