№18

30.12.2020

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Н.Қ. АДАЛИЕВ. «СЕРВИСТІК» ПОЛИЦИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ЭВОЛЮЦИЯСЫ: ТАРИХИ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Т.Қ. МӘКЕНОВ, Д.Б. ТЕБАЕВ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Е.ӘНУАР, Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІН ТАРИХИ ТАЛДАУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Ж. Б. ЖОЛЖАҚСЫНОВ. ЖАНУАРЛАРҒА ҚАТЫГЕЗДІКПЕН ҚАРАУДЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Д.Қ. ҚАЙЫРЖАНОВА, Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. КОНТИНЕНТАЛДЫ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ ЕЛДЕРІНДЕГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖІКТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ж.К. ҚАРАЖАНОВА, М.Д. ҚАРАЖАНОВ. КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕ СЕКТОРЛАРДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҰҒЫМЫН АНЫҚТАУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Е.В. КОЛЕНКО. ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СОТ ТӨРЕЛІГІ ЖҮЙЕСІНІҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫ: АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН СЕНІМДІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАРДЫ КҮШЕЙТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН РЕФОРМАЛАРДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ

Е.А. ОМАРОВ, А.Ж. СЫЗДЫҚОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ҚАҒИДАЛАРЫН БҰЗУ: ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

Б.Н. ҚАЛМҰХАМЕТОВА. АДАМДАРДЫ ҰСТАП БЕРУДІҢ (ЭКСТРАДИЦИЯЛАУ) НЕГІЗДЕРІ МЕН ТӘРТІБІН РЕГЛАМЕНТТЕЙТІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІК НОРМАЛАРДЫ ЖҮЙЕЛЕУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ ҚАТЫСТЫ

А.С. СӘРСЕНБАЕВ. КҮДІКТІНІ ҰСТАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ ШАРАСЫ РЕТІНДЕ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

А.Қ. РАХМЕТОЛЛОВ, А.С. ҚЫЗДАРБЕКОВА, С.Ж. БЕКІШЕВА. КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАРАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР БОЙЫНША САРАПШЫЛАР МЕН УӘКІЛЕТТІ ОРГАНДАРДЫҢ КӨМЕГІН ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Д.С. СМАҒҰЛОВА, А.Қ. ЖАНҒАБЫЛОВА, MICHEL REMI NJIKI. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ДОКТРИНАЛАРДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК МАЗМҰНЫНЫҢ ТӘСІЛДЕРІН ТАЛДАУ

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР САЛАЛАРЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

А.А. ТЫНЫШБАЕВА, Ә.Қ. ШАЙМЕРДЕНОВ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР АРАСЫНДАҒЫ СУИЦИД: ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СЕБЕПТЕР ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№18