№17

30.09.2020

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Т.Ж. ҚАРАТАЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖАЗАДАН БОСАТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Т.И. КЕНЖАЕВ. ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН САРАПТАУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Л.А. КРАСНОБАЕВА. БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРИЯ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Ә.Қ. ӘБІШЕВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОН АЛТЫ ЖАСҚА ТОЛМАҒАН АДАММЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС НЕМЕСЕ СЕКСУАЛДЫҚ СИПАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ӘРЕКЕТТЕР ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ

Е.А. ОМАРОВ. ЖАЛАҚЫНЫ ТОЛЫҚ КӨЛЕМДЕ ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕНГЕН МЕРЗІМДЕ ТӨЛЕНУIН БІРНЕШЕ РЕТ КІДІРТУДІ САРАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (ҚР ҚК 152-Б. 3-Б.)

Г.Қ. ШУШИКОВА, Е.С. КЕМАЛИ, М.Г. ӘЖІБАЕВ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЗАПТАУЛАРҒА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАУ ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

И.М. БЕЛЯЕВА, А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА, Б.М. НҰРҒАЛИЕВ. ТЕРГЕУ ЖАҒДАЙЫ: ТИПТЕУ ЖӘНЕ ЖІКТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

О.В. КАЧАЛОВА. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ: КОРОНАВИРУС ДӘУІРІНДЕГІ ДАҒДАРЫС

Т.А. ТҮСІП. ҚОРҒАЛУҒА ҚҰҚЫҒЫ БАР КУӘНІҢ МӘРТЕБЕСІ МӘСЕЛЕСІНЕ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

Б.А. ҚҰЛМҰХАНБЕТОВА. ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ (ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ МЫСАЛЫНДА)

Ғ.Қ. ӨТЕБАЕВ. ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ӘКІМШІЛІК-ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Н.Қ. АДАЛИЕВ. БОСҚЫНДАР АҒЫНЫНЫҢ ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕГІ ТЕРРОРИСТІК БЕЛСЕНДІЛІККЕ ӘСЕРІ

ҚҰТТЫҚТАУЛАР

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№17