№16

30.06.2020

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 5 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ

Е.С. МЕРЗАДИНОВ. МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ МИССИЯНЫ ОРЫНДАЙ КЕЛЕ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

И.Д. МЕРКЕЛЬ. ПРОПОРЦИОНАЛДЫЛЫҚ ПРИНЦИПІ: ОНЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АЛАҢЫНДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.К. АМАНДЫҚОВА, Н.И. ХАЙРМУХАНМЕДОВ, Д.Б. ОСМАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОО-ДА ЭНДАУМЕНТ ҚОРЛАР ЖҰМЫСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ: ЗАҢНАМАЛАРҒА ТАЛДАУ

Ж.С. СЕЙТАЕВА, Р.С. БАЛАШОВ. АДАМ САУДАСЫНА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

С.А. ЖИЖИС. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ ЖЫНЫСТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚҚА ТАРТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

А.И. КИМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨЛЕҢКЕЛІ ОЙЫН БИЗНЕСІНЕ ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Д.Ж. МҰҚАНОВ, Р.А. МИРЗАЛИМОВА. МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ ҚОРҒАУ ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ

А.А. СМАҒҰЛОВ, А.Қ. ҚАНАТОВ. ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ (ҚҰҚЫҚТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ТӘЖІРИБЕСІ)

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАУ ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

Е.А. ОМАРОВ, Т.Ғ. МАХАНОВ, Н.С. ӘЛІМҚҰЛОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕГІ ПРОЦЕСТІК ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

Т.А. ХАНОВ, С.Н. КАДАЦКИЙ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ПОЛИГРАФТЫ ҚОЛДАНУ

ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ

Е.С. МЕРЗАДИНОВ, А.А. СЕКІШЕВ, Е.М. АБАЙДЕЛЬДИНОВ. ПРОКУРОРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ БОЙЫНША УӘКІЛЕТТІКТЕРІН ЗАҢНАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Е.Л. НИКИТИН. ПРОКУРОРМЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ӨЗАРА ІСҚИМЫЛДАРЫНЫҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫ МЕН ТИІМДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

А.Қ. РАХМЕТОЛЛОВ, С.Ж. БЕКІШЕВА, А.С. ҚЫЗДАРБЕКОВА. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Т.Е. ҚАУДЫРОВ, М.А. ШАКЕНОВ. ПРЕЦЕДЕНТ СИПАТЫ БАР ЕРЕЖЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ АСПЕКТІСІНДЕГІ ИТАЛИЯ МЕН АВСТРИЯНЫҢ СОТ ТӘЖІРИБЕСІ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ ЖАНЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНА ТҮСУГЕ ҮМІТКЕРЛЕР ҮШІН АҚПАРАТ

№16