№15

31.03.2020

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Н.С. АЛПЫСОВ, Б.Ж. САҒЫМБЕКОВ, Е.С. КЕМАЛИ. РЕЙДЕРЛІК: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Е.Е. ҚАЖЕНОВ, А.С. ҚАЖЕНОВА. ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР (ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ)

О.А. КНИЖЕНКО, А.В. ШАМАРА. УКРАИНАНЫҢ АНТИТЕРРОРИСТІК ЗАҢНАМАСЫН НОРМАЛАУ ЖОЛДАРЫ

Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАҢА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ: ЖАҚСЫ ЖӘНЕ ЖАМАН ЖАҚТАРЫ

Т.С. ШАНДАУЛОВ, Д.Ж. МҰҚАНОВ. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫС БОЙЫНША ЗАҢНАМАНЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ТУРАЛЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПАУ ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

С.А. БЕЛИКОВА. АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ МЕДИАЦИЯНЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

Б.Б. БҰРАЛҚИЕВА, Д.У. ДОСЫМОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСІНДЕГІ МЕДИАЦИЯНЫ РЕТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ж.А. ҚҰРАНБЕК. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІЛЕРІ САЛАСЫНДАҒЫ АЛАЯҚТЫҚ

С.Б. РАИМЖАН. ОДОРОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМДІ ҚЫЛМЫСТАРДЫ АШУ МЕН ТЕРГЕУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕСІНЕ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

Р.Ш. ҚАРЫМСАКОВ, Ж.Ж. АБРАЛИЕВ, М.Ж. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «СЫБАЙЛАС ЖЕҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Е.С. КЕМАЛИ, С.Б. ТАПАЕВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ: ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ОРЫНЫ МЕН РӨЛІ

КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.Ж. СЫЗДЫКОВ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫ: ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ

А.Б. ТҰРСЫНОВ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАЛАЛАР ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

К.А. УТАРОВ. ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТАҒЫ ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНІМНІҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫ ҰҒЫМЫ ТУРАЛЫ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№15