№14

31.12.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.А. ЖИЖИС. «ЖЕКЕ ӨМІРГЕ ҚОЛ СҰҒЫЛМАУШЫЛЫҚ» ҰҒЫМЫН ДОКТРИНАЛЫҚ АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

С.М. САПАРАЛИЕВА, А.С. ҚУАТОВА, Г.Е. ӘУБАКИРОВА. ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖЕКЕ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.Ә. БАЙМАХАНОВ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН АДАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МІНДЕТТЕРІ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Б.Т. СЕЙІТОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ЖІКТЕУ ТУРАЛЫ

Г.Қ. ШУШИКОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒУШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

Е.Н. БЕГАЛИЕВ. МАТЕРИАЛДЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРДІ ЖАЛҒАН ЖОЛМЕН ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ КЕЗІНДЕГІ «КОНТРАФАКТІЛІК СӨЗ БАЙЛАСУ» ҚҰБЫЛЫСЫНА

Д.А. ЖАРМАҒАМБЕТОВА. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН КУӘЛАРДАН ЖӘНЕ ЖӘБІРЛЕНУШІЛЕРДЕН ЖАУАП АЛУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ

З.И. ҚҰРСАБАЕВА. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАТЫСТЫ ТӘРБИЕЛІК ЫҚПАЛ ЕТУДІҢ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕСІНЕ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

Н.Б. РАХИМОВ, С.М. ИМАНБАЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НОРМАШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ КЕЙБІР ЖҮЙЕЛІ КЕМШІЛІКТЕРІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Е.Б. ЖҮНІСОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ КЕЙБІР ЖАҚЫН ШЕТЕЛДЕРДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ҚОРҚЫТЫП АЛУ ҰҒЫМЫН АНЫҚТАУ

М.С. ЗАРКЕНОВ. АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ШЕТЕЛДЕРДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАЛАРЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

Ф. ЗОЛЛ. ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚҚА ҚАТЫСУШЫ ЕЛДЕРГЕ ЦИФРЛЫҚ КОНТЕНТТЕРДІ САТУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕУРОПАЛЫҚ ДЕРЕКТИВАЛАРДЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ ТУРАЛЫ

Е.Е. ҚАЖЕНОВ, А.С. ҚАЖЕНОВА. НОРВЕГИЯ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША ӘСКЕРИ ІС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР: САЛЫСТЫРМАЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№14