№22

30.12.2021

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

В.В. ХАН. «ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗАҢ»: ҚҰҚЫҚТАҒЫ ИРРАЦИОНАЛДЫ/РАЦИОНАЛДЫ ДИХОТОМИЯ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Ш. ЕЩАНОВ, Е.Н. БЕГАЛИЕВ, Р.К. МЕИРМАНОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕСІНІҢ СҰРАҚТАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ж. ҚҰМАРБЕКҚЫЗЫ, А.К. КАЖКЕНОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ АДАЛ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

А.Б. БАЙСҰЛТАНОВ. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ОРНЫНАН, ҚАМАҚТАН НЕМЕСЕ КҮЗЕТТЕН ҚАШҚАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

Ә.Б. БЕКМАҒАМБЕТОВ, Ж.С. СЕЙТАЕВА, А.Т. ИСМАҒҰЛОВА. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР МЕН ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ ЖАҒДАЙЫНДА «ТРАФФИККЕ ҚАРСЫ» ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫ МОДЕЛЬДЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Й. БУТ. АЙЫПТАУ ҮКІМІН ШЫҒАРМАЙ ТӘРКІЛЕУ: АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ, МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ НОРВЕГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ

А.А. ПРІМҚҰЛОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БОСТАНДЫҚТЫ ШЕКТЕУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ГЕНЕЗИСІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ, ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

Р.С. БАЛАШОВ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПАРАЛЛЕЛЬДІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТЕРГЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ

А.Р. ЗАВОТПАЕВ. ЖЫНЫСТЫҚ ҚЫЛМЫСТАР БОЙЫНША КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ЖӘБІРЛЕНУШІЛЕРДІҢ ЖАСЫН АНЫҚТАУ ҮШІН СОТ САРАПТАМАСЫН МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ТАҒАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕСІ

Н.А. КИРДИНА, Г.Б. ПЕТРОВА. ТЕРГЕУШІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МАҚСАТЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ІСТІҢ МӘН-ЖАЙЛАРЫН ЖАН-ЖАҚТЫ ТОЛЫҚ ЖӘНЕ ОБЪЕКТИВТІ ЗЕРТТЕУ

А.А. ОРЛОВА. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ПРИНЦИПТЕРІНІҢ ОРНЫ МЕН РӨЛІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІ

С.К. ЖҮРСІМБАЕВ. ҚАДАҒАЛАУ ОРГАНЫНЫҢ ӨМІРІНДЕГІ ДӘУІРЛІК ОҚИҒА

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ

№22