№3

23.05.2017

Вестник Академии правоохранительных органовҰ.С. Байжанов. Прокуратура органдары және басқа құқық қорғау органдары үшін заң кадрларын дайындауды жетілдіру мәселелері

ЗАҢ БІЛІМІН БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Н.Н. Турецкий. Қазақстандағы заң білімін беру сапасының мәселелері туралы

Ф.Н. Жақыпова. Мемлекеттік қызметкерлерге кәсіби білім беру: қазіргі жағдайы және болашағы

Д.Л. Байдельденов. Сот және құқық қорғау органдары үшін жоғары білікті заң кадрларын дайындаудың ғылыми-әдістемелік мәселелері

А.А. Сабитова, О.Б. Хусаинов. Қазақстан дамуының қазіргі кезеңдегі заң білімін берудің негізгі мәселелері

С.П. Мороз. Қазақстандағы жоғары заң білімін беру және заң ғылымының қазіргі мәселелері

ЗАҢ ЖОО-ДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

А.А. Абуталиева, Г.А. Аубакирова. Дәріс оқуда инновациялық технологияларды қолдану туралы

Р.А. Медиев, О.Ю. Лагуткин. Криминалистикалық полигон жағдайында практикалық сабақтарды жүргізудің жаңа әдісі (оқиға орнын виртуалды қарау)

В.Н. Титова. Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы академиясының кәсіби қайта даярлау және біліктілігін арттыру факультетінде оқитын тыңдаушылармен интерактивті оқу сабақтарын әзірлеу және өткізу

Г.А. Куаналиева. Оқытудың интеракивті әдістерін қолданудың кейбір мәселелеріне

ЗАҢ КАДРЛАРЫН ДАЯРЛАУДАҒЫ ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

Ханс–Йозеф Блюмензатт. Германияда сот және құқық қорғау органдары үшін заң кадрларын даярлау және біліктілігін арттыру жүйесі мен үлгісі

М.Г. Аубакиров, Э.Р. Хисамутдинова. Заң кадрларын даярлауда АҚШ, Ұлыбритания, ГФР, Жапония және Корея Республикаларының тәжірибесі

ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ

Н.Л. Шелухин. ІІМ жүйесіндегі ЖОО-да Ішкі істер органдары үшін жедел қызметкерлер даярлаудың қазіргі тәсілі туралы

С.Н. Будай. Басшылық кадрлардың пәрменді резервін жасақтау мақсатында ресейлік прокурорларды кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын іске асыру

Н.Р. Ахметзакиров, Е.Н. Бегалиев. Ведомстволық оқу орындары жүйесінде академиялық адалдық механизмін енгізу (Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының мысалында)

Г.Л. Куликова. Тыңдаушылардың білім сапасын арттыру мәселелері және жолдары

Б.Р. Есімсейтов. Заңгердің тілдік құзыретін қалыптастырудағы кейбір мәселелер

ЖОО-НЫҢ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР

Н.А. Кулакова. Тәлімгерлік – Ресей Федерациясы прокуратура органдары үшін кадрларды даярлау жүйесінің элементі ретінде

И.А. Шалкарова. Жедел іздестіру қызметін жүргізетін ішкі істер органдарының қызметкерлерін даярлауда фрустрациялық толеранттылықты қалыптастыру

№3