Алқалы органдар

«Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы»
ғылыми журналының Редакциялық кеңесінің құрамы

Редакциялық кеңестің төрағасы:

Ерғали Серікбайұлы Мерзадинов – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ректоры, заң ғылымдарының кандидаты.

Редакциялық кеңестің құрамы:

 • Ермек Баяхметұлы Абдрасулов – Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының бас ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Сергей Ваганович Аракелян – Армения Республикасы Әділет академиясының ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Исидор Шамильевич Борчашвили – Заманауи құқық институтының директоры, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Михаил Михайлович Бринчук – Мәскеу мемлекеттік геодезия және картография университетінің Жер құқығы және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген ғылым қайраткері.
 • Владимир Александрович Бублик – Орал мемлекеттік заң университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Григорий Алексеевич Василевич – Белорусс мемлекеттік университеті Конституциялық құқық кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Төлеш Ерденұлы Қаудыров – заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Георгий Владимирович Ким – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы Сенаторлар кеңесінің мүшесі, заң ғылымдарының кандидаты.
 • Валентин Павлович Кирица – Молдова Республикасы Ішкі істер министрлігінің «Штефан чел Мари» академиясы Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының доценті, құқық докторы, доцент.
 • Қанат Саметұлы Лақбаев – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының Жедел-іздестіру қызметі кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Виктор Александрович Малиновский – Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мүшесі, заң ғылымдарының докторы, доцент.
 • Василий Васильевич Марчук – Беларусь Республикасы Бас прокуратурасының «Заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту ғылыми-практикалық орталығы» мемлекеттік мекемесінің директоры, заң ғылымдарының кандидаты.
 • Рамазан Тұяқұлы Нұртаев – «Қазақтың гуманитарлы заң универитеті» акционерлік қоғамының Қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Владилен Гайкович Татарян – Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігі Мәскеу университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Серікқали Тыныбекұлы Тыныбеков – әл-Фараби атындағы Қазақ университетінің Еңбек құқығы, азаматтық құқық және азаматтық процесс кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор.
 • Александр Трунк – Кристиан Альбрехт университеті жанындағы Шығыс-еуропалық құқық институының директоры, құқық докторы, профессор.
 • Талғат Ахматзиевич Ханов – Қазақтың тұтынушылар одағы Қарағанды экономикалық университетінің Экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми- зерттеу институтының директоры, заң ғылымдарының докторы.
 • Владимир Михаилович Хомич – Беларусь Республикасы Бас прокуратурасының «Заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту мәселелерінің ғылыми-практикалық орталығы» мемлекеттік мекемесі ақпараттық-әдістемелік кабинетінің меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор.

 

Состав Редакционной коллегии научного журнала
«Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы»

Главный редактор:

Сыздыков Алмаз Жаксыбекович – секретарь Ученого совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор (PhD), ассоциированный профессор.

Члены Редакционной коллегии:

 • Алибекова Асель Муратовна – доцент Кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук.
 • Бегалиев Ернар Нурланович – профессор Кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор юридических наук Киргизской Республики, профессор.
 • Бекишева Сабигуль Джанабаевна – главный научный сотрудник Центра исследования проблем в сфере защиты общественных интересов Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор юридических наук, доцент.
 • Жанатаева Улбосын Камальбековна – профессор Кафедры прокурорского надзора Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор политических наук.
 • Иманбаев Серик Марденович – доцент Кафедры национального и международного права Университета «Туран-Астана», кандидат юридических наук, профессор.
 • Имангалиев Нуртай Конысбаевич – главный научный сотрудник Центра исследования вопросов совершенствования правоохранительной системы Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор.
 • Карымсаков Рахмет Шамилович – доцент Кафедры национального и международного права Университета «Туран-Астана», кандидат юридических наук, доцент.
 • Кемали Ержан Сагиндыкулы – начальник Центра исследования проблем уголовной политики и криминологии Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор.
 • Найманова Динара Хамитовна – доцент Кафедры прокурорского надзора Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
 • Нугманов Рустем Рахимжанович – заместитель директора Института – начальник Управления учебно-методической работы Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук.
 • Нурмагамбетов Буркут Галымович – заведующий Кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат политических наук, доцент.
 • Онгарова Роза Кенесовна – помощник ректора Управления учебно-методической работы Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
 • Рахимов Нургали Берикович – старший преподаватель Кафедры общеюридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
 • Сейтаева Жанар Секежановна – доцент Кафедры специальной подготовки по противодействию глобальным угрозам Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор.
 • Сейтенов Калиолла Кабаевич – Первый проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор.
 • Секишев Аскар Асанханович – профессор Кафедры следственно-оперативной работы Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
 • Тынышбаева Ане Арзиевна – профессор Кафедры социально-гуманитарных дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, доцент психологии.
 • Филипец Оксана Борисовна – доцент Кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук.
 • Хан Виталий Вячеславович – профессор Кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук.
 • Шахарбаева Замзагуль Жоламановна – доцент Кафедры социально-гуманитарных дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат психологических наук Российской Федерации.

 

Редакция научного журнала
«Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы»

 1. Буралкиева Ботагоз Болатовна – докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр международных отношений (редактор текста на английском языке).
 2. Есмаханов Талдыкбай Есмаханович – преподаватель Кафедры прокурорского надзора Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор (PhD) (редактор текста на казахском языке).
 3. Кенжебаева Сузанна Тукеновна – начальник Отдела редакционно-издательской работы Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (редактор текста на русском языке).
 4. Ксеубаева Ляйлим Абаевна – старший прокурор Отдела редакционно-издательской работы Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, магистр юридических наук (редактор текста на казахском языке).
 5. Муканова Кристина Александровна – инспектор Отдела редакционно-издательской работы Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (редактор текста на русском языке).
 6. Сагымбеков Бахытжан Жасамуратович – главный научный сотрудник Центра исследования проблем уголовного процесса Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, магистр LLM (редактор текста на английском языке).