№25

30.09.2022

ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ

Е.Б. Ахметов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ШЕТ ЕЛДЕРДЕ ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕ СОТТЫҢ БЕЛСЕНДІ РӨЛІ ҚАҒИДАСЫН ҚОЛДАНУДЫ ТАЛДАУЫ

Г.Д. Байкенова. ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУ ФОРМАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ӨТЕМАҚЫ ТӨЛЕУ: ҚҰҚЫҚ НЕМЕСЕ МІНДЕТ

Н.Е. Есенжолов. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ЮСТИЦИЯ МОДЕЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

М.К. Журунова, А.Н. Оспанова, Е.Б. Ахметов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗАМАТТАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ

Т.И. Отческая, П.Д. Шкурова. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫС ЖАСАУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖАСӨСПІРІМДЕР ҚЫЛМЫСЫ ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕРІ

В.Н. Руфанова. УКРАИНАДАҒЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА ЖАУАП БЕРУДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МОДЕЛІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

В.Б. Тапакова. АДАМ ҚҰҚЫҒЫ НЕМЕСЕ ҚАУІПСІЗДІК: COVID-19 КЕЗЕҢІНДЕГІ ПАРАДОКСАЛДЫ ҚАЙШЫЛЫҚТАР (ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ)

АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТТЕР

№25