№24

07.07.2022

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ, КӘСІПКЕРЛІК ҚҰҚЫҚ

Ә.М. Уалиева. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІКТІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ: ТАЛДАУ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАР

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

М.Г. Әжібаев. ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗАҢНАМАНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Қ.Ж. Баетов. ҚАУІПТІ ӨНДІРІС ОБЪЕКТІЛЕРІНДЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ НОРМАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК АСПЕКТІЛЕРІ

Жалғасын оқу

№23

31.03.2022

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. Ахметов. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАҒИДАТТАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

М.Б. Бақтыбеков, М.Х. Матаева, И.Ю. Остапович. ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ф.Г. Ибрагимова, Е.М. Айтқазин. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҚҰҚЫҒЫ: ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

Е.А. Омаров, Н.С. Алпысов, С.Ш. Жаруллаева. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ЖЕТКІЗУ МЕН ҰСТАУДЫҢ АРАЖІГІН АЖЫРАТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Л.М. Сатанова. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖОЛ-КӨЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ: ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘСІЛДЕРІ

Жалғасын оқу

№22

30.12.2021

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

В.В. ХАН. «ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗАҢ»: ҚҰҚЫҚТАҒЫ ИРРАЦИОНАЛДЫ/РАЦИОНАЛДЫ ДИХОТОМИЯ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Ш. ЕЩАНОВ, Е.Н. БЕГАЛИЕВ, Р.К. МЕИРМАНОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕСІНІҢ СҰРАҚТАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ж. ҚҰМАРБЕКҚЫЗЫ, А.К. КАЖКЕНОВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ АДАЛ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жалғасын оқу

№21

30.09.2021

ҚҰТТЫҚТАУ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, А.Н. ОСПАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ШАРАСЫ РЕТІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК АЙЫППҰЛ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Қ.Т. МУРЗАШЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ ИНСТИТУТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЙБІР ҰСЫНЫСТАР

Е.А. ОМАРОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША КҮШТЕП ӘКЕЛУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Жалғасын оқу