№15 басылым

31.03.2020

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Н.С. АЛПЫСОВ, Б.Ж. САҒЫМБЕКОВ, Е.С. КЕМАЛИ. РЕЙДЕРЛІК: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Е.Е. ҚАЖЕНОВ, А.С. ҚАЖЕНОВА. ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР (ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ)

О.А. КНИЖЕНКО, А.В. ШАМАРА. УКРАИНАНЫҢ АНТИТЕРРОРИСТІК ЗАҢНАМАСЫН НОРМАЛАУ ЖОЛДАРЫ

Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАҢА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ: ЖАҚСЫ ЖӘНЕ ЖАМАН ЖАҚТАРЫ

Т.С. ШАНДАУЛОВ, Д.Ж. МҰҚАНОВ. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫС БОЙЫНША ЗАҢНАМАНЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ТУРАЛЫ

Жалғасын оқу

№14 басылым

31.12.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.А. ЖИЖИС. «ЖЕКЕ ӨМІРГЕ ҚОЛ СҰҒЫЛМАУШЫЛЫҚ» ҰҒЫМЫН ДОКТРИНАЛЫҚ АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

С.М. САПАРАЛИЕВА, А.С. ҚУАТОВА, Г.Е. ӘУБАКИРОВА. ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖЕКЕ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.Ә. БАЙМАХАНОВ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН АДАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МІНДЕТТЕРІ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Б.Т. СЕЙІТОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ЖІКТЕУ ТУРАЛЫ

Жалғасын оқу

№13 басылым

02.10.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ, А.Е. АБДРАСУЛОВА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ 2018 ЖЫЛҒЫ 5 МАУСЫМДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНЫҢ «АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ 27-БАБЫ 5 ТАРМАҒЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ» ҰСЫНЫСЫ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ ҰҚСАСТЫҒЫН ЖӘНЕ ТҮСІНДІРУДІ ҚОЛДАНУ ПРАКТИКАСЫНА ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

М.Е. ӘШІРБЕКОВ ЖЕРДІ ӨЗ БЕТІМЕН ИЕМДЕНУ ТҮРІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ КВАЛИФИКАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕСІ

К.Ж. КАПСАЛЯМОВ, С.С. КАПСАЛЯМОВА, Ж. КАЛЕКЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР ҚҰҚЫҒЫН РЕТТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Ж.С. СЕЙТАЕВА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАР ТУРАЛЫ: ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Жалғасын оқу

№12 басылым

28.06.2019

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

АВЕНОВ Т.К. К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЖЕМПИИСОВ Н.Ш. К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХАКИМОВ Е.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО

АМЕРХАНОВ Р.А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО СПОСОБА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

Жалғасын оқу