№29

23.10.2023

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Е.Б. Ахметoв. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК СОТТАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІЛІГІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ ҚАТЫСТЫ, АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕН НЕГІЗГІ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ф.Г. Ибрагимова, Е.М. Айтқазин. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ «ЖАСЫЛ» МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ДАМУЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Д.Р. Белялова, С.А. Августхан. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОБАЦИЯ ҚЫЗМЕТІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕУ

Н.А. Биекенов. ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ

С.К. Күмісбеков, С.М. Абижанов. ШЕТЕЛДІК МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЖАППАЙ ТӘРТІПСІЗДІКТЕР ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Жалғасын оқу

№28

30.06.2023

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

Н.С. Ғазизова, Ә.Д. Толысбаева. ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

М.К. Әбдірахманов, Э.С. Майшекина. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІНӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ

Н.С. Алпысов. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТ КІРІСІНЕ СОМАЛАРДЫ ӨНДІРІП АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Р.Т. Баязитова, Ә.Қ. Қайшатаева. ПЕРСОНАЛ БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ: ФАКТІЛІК ҚҰРАМДЫ ТАЛДАУ

Жалғасын оқу

№27

31.03.2023

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Н.Е. Есенжолов, Д.Ә. Жампейісов, М.Б. Бақтыбеков. ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕ СОТТЫҢ БЕЛСЕНДІ РӨЛІ ҚАҒИДАСЫНЫҢ МӘНІ МЕН ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ҚҰҚЫҚ

Ф.Г. Ибрагимова, Е.М. Айтқазин, Н.О. Байжұманов. «МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ІС ЖҮЗІНДЕ ІСКЕ АСЫРУ ТИІМДІЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕСІ
Жалғасын оқу

№26

30.12.2022

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІ

Ф.Г. Аминев. СОТ-САРАПТАМА ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ҰДАЙЫ ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУРАЛЫ

Н.В. Павличенко, А.И. Тамбовцев. РЕСЕЙДЕ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ БЕКІТІЛУІ

А.А. Секішев. ПРОКУРОРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ САЛАСЫ

Жалғасын оқу