Санатың мұрағаты: 2019 жыл

№14

31.12.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.А. ЖИЖИС. «ЖЕКЕ ӨМІРГЕ ҚОЛ СҰҒЫЛМАУШЫЛЫҚ» ҰҒЫМЫН ДОКТРИНАЛЫҚ АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

С.М. САПАРАЛИЕВА, А.С. ҚУАТОВА, Г.Е. ӘУБАКИРОВА. ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖЕКЕ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

А.Ә. БАЙМАХАНОВ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН АДАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МІНДЕТТЕРІ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Б.Т. СЕЙІТОВ. ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ЖІКТЕУ ТУРАЛЫ

(толығырақ…)

№13

02.10.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ, А.Е. АБДРАСУЛОВА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ 2018 ЖЫЛҒЫ 5 МАУСЫМДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНЫҢ «АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ 27-БАБЫ 5 ТАРМАҒЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ» ҰСЫНЫСЫ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ ҰҚСАСТЫҒЫН ЖӘНЕ ТҮСІНДІРУДІ ҚОЛДАНУ ПРАКТИКАСЫНА ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

М.Е. ӘШІРБЕКОВ ЖЕРДІ ӨЗ БЕТІМЕН ИЕМДЕНУ ТҮРІНДЕГІ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ КВАЛИФИКАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕСІ

К.Ж. КАПСАЛЯМОВ, С.С. КАПСАЛЯМОВА, Ж. КАЛЕКЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР ҚҰҚЫҒЫН РЕТТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Ж.С. СЕЙТАЕВА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАР ТУРАЛЫ: ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

(толығырақ…)

№12

28.06.2019

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

АВЕНОВ Т.К. К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЖЕМПИИСОВ Н.Ш. К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХАКИМОВ Е.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО

АМЕРХАНОВ Р.А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО СПОСОБА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

(толығырақ…)

Академия Жаршысы жаңа мәртебеге ие болды

17.04.2019

2019 жылғы 17 сәуірде «Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы» ғылыми журналы ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдардың тізіміне енгізілді.

(толығырақ…)