Санатың мұрағаты: 2020 жыл

№18

30.12.2020

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Н.Қ. АДАЛИЕВ. «СЕРВИСТІК» ПОЛИЦИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ЭВОЛЮЦИЯСЫ: ТАРИХИ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІ

А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВА. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Т.Қ. МӘКЕНОВ, Д.Б. ТЕБАЕВ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ

Е.ӘНУАР, Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІН ТАРИХИ ТАЛДАУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

(далее…)

№17

30.09.2020

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Т.Ж. ҚАРАТАЕВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖАЗАДАН БОСАТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Т.И. КЕНЖАЕВ. ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ЖОБАЛАРЫН САРАПТАУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Л.А. КРАСНОБАЕВА. БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРИЯ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Ә.Қ. ӘБІШЕВА. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОН АЛТЫ ЖАСҚА ТОЛМАҒАН АДАММЕН ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС НЕМЕСЕ СЕКСУАЛДЫҚ СИПАТТАҒЫ ӨЗГЕ ДЕ ӘРЕКЕТТЕР ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ

(далее…)

№16

30.06.2020

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 5 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ

Е.С. МЕРЗАДИНОВ. МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ МИССИЯНЫ ОРЫНДАЙ КЕЛЕ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

И.Д. МЕРКЕЛЬ. ПРОПОРЦИОНАЛДЫЛЫҚ ПРИНЦИПІ: ОНЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АЛАҢЫНДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

С.К. АМАНДЫҚОВА, Н.И. ХАЙРМУХАНМЕДОВ, Д.Б. ОСМАНОВА. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖОО-ДА ЭНДАУМЕНТ ҚОРЛАР ЖҰМЫСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ: ЗАҢНАМАЛАРҒА ТАЛДАУ

Ж.С. СЕЙТАЕВА, Р.С. БАЛАШОВ. АДАМ САУДАСЫНА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

(далее…)

№15

31.03.2020

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Н.С. АЛПЫСОВ, Б.Ж. САҒЫМБЕКОВ, Е.С. КЕМАЛИ. РЕЙДЕРЛІК: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Е.Е. ҚАЖЕНОВ, А.С. ҚАЖЕНОВА. ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР (ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ)

О.А. КНИЖЕНКО, А.В. ШАМАРА. УКРАИНАНЫҢ АНТИТЕРРОРИСТІК ЗАҢНАМАСЫН НОРМАЛАУ ЖОЛДАРЫ

Д.Д. СҮЛЕЙМЕН. ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАҢА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ: ЖАҚСЫ ЖӘНЕ ЖАМАН ЖАҚТАРЫ

Т.С. ШАНДАУЛОВ, Д.Ж. МҰҚАНОВ. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫС БОЙЫНША ЗАҢНАМАНЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ТУРАЛЫ

(далее…)