№8 басылым

15.06.2018

ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ

Қалмырзина З.Ж. Заң құжаттары мəтіндерін жазуда қолданылатын терминологияның кейбір мəселелері

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ–АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Калиев А.А. Киберқылмыс – жаңа жаһандық қауіп

Маханов Т.Г. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін тағайындалатын қосымша жазалардың кейбір мəселелері

Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Оқиға болған жерді қайта құру (3D куəгер)

Нугманов Р.Р. Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылық мәселесі Жалғасын оқу

№7 басылым

14.05.2018

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ

Рахимов Н.Б. Мемлекеттік тіл ұғымы, оның құқықтық мәртебесінің ерекшелігі

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Қоғамдық қауіпсіздік саласындағы құқық бұзушылықты болжау жүйесі

Туркот Н.С. Ресми тергеу жүргізу қатысты әскери қызметшінің: сыбайлас жемқорлықтық тәуекелі

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ – АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Бекішева С.Ж. Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» Қ.Р. Жоғарғы Сотының 2004 ж. 18 маусымдағы № 1 Нормативтік қаулысын өзектендіру туралы мәселе

Жалғасын оқу

№6 басылым

27.12.2017

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ

З.Ж. Қалмырзина., Б.Р. Есімсейтов. Заң хаты техникасының кейбір мәселелері

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

А.А. Ешназаров. Еліміздің Негізгі заңына түзетулерге байланысты қылмыстық қудалаудың кейбір сұрақтары туралы

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ – АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Е.С. Кемали. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша жемқорлық қылмыстарының құрамын заң саласынан талдау Жалғасын оқу

№5 басылым

13.10.2017

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЗАҢНАМАЛАР

С.А. Арыстамбаева. Конституциялық өзгерістер–2017: философтың көзқарасыа

М.Т. Кемалов, Ш.Ш. Орманова. Прокуратура қызметін конституциялық реттеу: қазақстандық және шетелдік тәжірибе

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ

А.А. Смағұлов. Еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың кейбір аспектілері

Ж.Ш. Шакиев, Г.Б. Сейсембаева. Қазақстан Республикасында құқықбұзушылықтарға «нөлдік төзімділік» ұғымы

Жалғасын оқу

№4 басылым

28.06.2017

Вестник Академии правоохранительных органов

ЕЛБАСЫНЫҢ МАҚАЛАСЫ

Редакциялық мақала

Н.Р. Ахметзакиров ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ – ЖАҢАША РЕТТЕУ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ЗАҢНАМАЛАР

К.К. Айтхожин ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОНСТИТУЦИЯНЫҢ ҮСТЕМДІЛІГІ ТУРАЛЫ

М.А. Кызылов, Д.А. Ким ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖАСАУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН СЕБЕПТЕР МЕН ЖАҒДАЙЛАР БОЙЫНША ЕНГІЗІЛГЕН ҰСЫНЫСТАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСУАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ

Sazanbayev A.А. LEGAL NATURE OF PLEDGE

Жалғасын оқу