№12 басылым

28.06.2019

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ

Т.К. АУЕНОВ. ҚОҒАМДЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Н.Ш. ЖЕМПЕЙІСОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК» ҰҒЫМЫН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Е.М. ХАКИМОВ. ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕЛЕРІНІҢ ТАЛДАУЫ НЕГІЗІНДЕГІ ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ

АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ

Р.А. АМЕРХАНОВ. ТАУАРДЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН САТУ ТӘСІЛІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС

М.Г. ӘЖІБАЕВ. «ҰРЫС ЖАҒДАЙЫ» ҰҒЫМЫН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Ә.М. ӘЛІБЕКОВА. ҚАРЖЫЛЫҚ (ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ) ПИРАМИДАНЫ ҚҰРУ ЖӘНЕ ОҒАН БАСШЫЛЫҚ ЕТУ САРАЛАНУЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕРІ ҚАТЫСТЫ

Р.А. МЕДИЕВ, Е.К. СЕКЕНОВ. АЛЫСШЕТЕЛДЕРДЕГІҚЫЛМЫСТЫҚСОТІСІНЖҮРГІЗУДЕ ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ТӘЖІРИБЕСІ

Р.К. САРПЕКОВ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ БОЙЫНША ШАРАЛАР

М.Е. ТӨЛЕУОВА. ПАРА АЛУДЫ ЖӘНЕ ПАРА БЕРУДІ САРАЛАУ БЕЛГІЛЕРІ БОЛҒАН КЕЗДЕ ДӘЛЕЛДЕУ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

Е.Б. АБДРАСУЛОВ, Ж.И. ИБРАГИМОВ, Г.Ә. ТӨЛЕУХАНОВА. АҚШ ПЕН ЖАПОНИЯДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ КӘСІБИ МӘДЕНИЕТІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ПРАКТИКАСЫ МЕН НЫҒАЙТУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Г.А. МЕНЗЮК, Б.А. УМИТЧИНОВА. ШЕТ ЕЛДЕР ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚҚА МҮШЕ-МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ КЕДЕН ОРГАНДАРЫ ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ МОДЕЛЬДЕРІ

Н.А. ПЕТУХОВ, Е.В. РЯБЦЕВА. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕР МЕН НОРМАЛАРДЫҢ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫНА ЫҚПАЛЫ

ТАБИҒИ РЕСУРСТЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

М.М. БРИНЧУК. ТҰРАҚТЫ ДАМУ АЯСЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ