Санатың мұрағаты: 2018

№10 басылым

08.12.2018

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ О.Я. Ким, М.С. Есімова. Қазақстан Республикасында әкімшілік әділет институтын дамыту ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ А.М. Әлібекова. Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша айналыстан алынған заттар немесе айналысы шектелген заттар контрабандасы үшін қылмыстық-құқықтық жауапкершілігі туралы нормаларын жетілдірудің кейбір аспектілері Н.Ш. Жемпійсов. Қылмыстың алдын алу бойынша ұлттық виктимиологиялық жүйе құру қажеттілігі туралы Н.К.… Жалғасын оқу »

№9 басылым

08.10.2018

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ С.Ж. Бекішева, К.К. Рахметов. Қазақстан Республикасында қоршаған орта салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігі туралы Д.Қ. Қайыржанова. Мұнай ұрлауға байланысты қылмыстардың алдын алу мәселелері Р.Р. Нұғманов. Қазақстан Республикасындағы қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұрудың проблемалары Р.К. Сарпеков, С.М. Рахметов. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу проблемалары

№8 басылым

15.06.2018

ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ Қалмырзина З.Ж. Заң құжаттары мəтіндерін жазуда қолданылатын терминологияның кейбір мəселелері ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ–АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ Калиев А.А. Киберқылмыс – жаңа жаһандық қауіп Маханов Т.Г. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін тағайындалатын қосымша жазалардың кейбір мəселелері Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Оқиға болған жерді қайта құру (3D куəгер) Нугманов Р.Р. Заңды тұлғалардың… Жалғасын оқу »

№7 басылым

14.05.2018

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ Рахимов Н.Б. Мемлекеттік тіл ұғымы, оның құқықтық мәртебесінің ерекшелігі КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ Медиев Р.А., Лагуткин О.Ю. Қоғамдық қауіпсіздік саласындағы құқық бұзушылықты болжау жүйесі Туркот Н.С. Ресми тергеу жүргізу қатысты әскери қызметшінің: сыбайлас жемқорлықтық тәуекелі ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ – АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚ Бекішева С.Ж. Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар… Жалғасын оқу »