Аннотациялар – 2021 жыл

№1/2021 ж. Жаршысы мақалаларының аннотациясы және түйінді сөздері

 

Автордың

Т.А.Ж

Мақаланың атауы Аннотация Түйінді сөздер
1 Б.Қ. Нұрғазинов,

Л.Т. Жанұзақова,

Н. Сәулен.

«Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілерді түсіндірудің кейбір мәселелері туралы»

 

Мақалада нормативтік құқықтық актілерді түсіндірудің теориялық және практикалық мәселелері қарастырылады. Авторлар осы ұғымның мазмұнына талдау жасады, түсіндірудің түрлері мен субъектілерін анықтады. Нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру мәселесіне ерекше назар аударылды және күші жойылған «Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңында және қолданыстағы «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында оның құқықтық реттеу мәселелері қаралды. Осы актілерде осы мәселені реттеу тәсілдеріндегі айырмашылық көрсетіледі. Атап айтқанда, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында «нормативтік құқықтық актіні ресми түсіндіру» термині Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсіндіруді жүзеге асыратын Конституциялық Кеңеске қатысты ғана пайдаланылады. Нормативтік құқықтық актілердің басқа түрлеріне қатысты осы термин «нормативтік құқықтық актіге ресми түсіндірме беру» ұғымымен ауыстырылды.

Мақалада авторлар нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру тұжырымдамасы мен түрлерін заңнамалық түрде бекітуді және заңдарды ресми түсіндіру субъектілерін анық белгілеуді ұсынады.

нормативтік құқықтық акт; ресми түсіндіру;

ресми түсіндірме беру; субъект;

құқық нормалары; Конституциялық Кеңес және Жоғарғы Сот;

заң.

2 Е.Б. Абдрасулов. «Қазақстан Республикасының конституциясы және халықаралық құқық»

 

Мақалада Қазақстан Республикасының Конституциясында халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған нормаларын көрсету мәселелері қарастырылады. Автор Конституция мен халықаралық құқық арасындағы қарым-қатынаста өзара әсер етудің екі жақты процесін көруге болады деген тұжырым жасады: конституцияға халықаралық құқықтың негізгі принциптерін имплементациялай отырып, қазіргі заманғы мемлекеттер адам құқықтарын қорғау саласында халықаралық қоғамдастық әзірлеген бірыңғай құндылықтар мен қағидаттарға өздерінің адалдығын көрсетеді. Сонымен бірге көптеген елдердің Конституцияларының халықаралық құқыққа кері әсер етуінің белсенді процесі жүріп жатыр, өйткені ұлттық Конституциялардың дамуы халықаралық қатынастар саласындағы әр халықтың әлеуметтік мүдделерін қамтамасыз ететін заңға әсер етеді. Бұл тақырып Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында аса өзекті, осыған байланысты конституцияларда жоғары заңдық күштің сақталуы одаққа қатысушы елдердің егемендігін нығайтуға және олардың өзара қарым-қатынастарындағы сенімді сипатқа ықпал ететіні көрсетіледі. Конституция;

халықаралық құқық; егемендік;

ұлттық және халықаралық құқықтың арақатынасы; Конституцияның үстемдігі; халықаралық шарт; Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің нормативтік қаулылары.

3 А.Е. Әлібеков,

С.К. Жүрсімбаев.

 

«Азаматтық сот ісін жүргізуді оңтайландырудың кейбір мәселелері туралы»

 

Басылымда авторлар сотқа талап-арыз (өтініш) беру процедурасын ықтимал жеңілдету, азаматтардың жекелеген санаттары бірінші, апелляциялық және кассациялық сатыдағы соттарға жүгінген кезде мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру, жекелеген сот рәсімдерінің мерзімдерін қысқарту және азаматтық сот ісін жүргізуге «ақылға қонымды мерзім» терминін енгізу мүмкіндігі туралы мәселелерді көтереді.

Сот төрелігінің бес сатылы жүйесінен – үш сатылы жүйеге көшу, Қазақстанның Жоғарғы Сотына кассациялық саты функцияларын беру, шешімге шағым жасау кезінде мүліктік цензураны енгізу, сондай-ақ апелляциялық шағым беру рәсімі сақталмаған кезде кассациялық сатыға жүгіну мүмкін еместігі арқылы сот сатыларын оңтайландыру бойынша жүргізілген реформаларды талдай отырып, авторлардың пікірінше, сот төрелігіне қол жеткізуге шектеу қоюға әкеп соғады.

Өз кезегінде, авторлар сот төрелігіне қолжетімділікті жүзеге асыру бойынша бұл процестегі прокурордың рөлін көрсете отырып, өзгерістер мен толықтырулар ұсынады.

талап-арыз;

сот жүйесі;

мемлекеттік баж;

сот төрелігіне қолжетімділік; азаматтық іс жүргізу; прокуратура органдары; ақылға қонымды мерзім; өтінішхат.

 

 

4 Ә.И. Карипова.

 

 

«Қазақстан Республикасындағы атқарушылық жазба институтының перспективалары» Бұл мақалада нотариаттық іс-тәжірибеде атқарушы жазудың орындалуын жүзеге асырудың ерекшеліктері мен мүмкін проблемалары қарастырылған. Сонымен қатар қазіргі уақытта өтініштің жеткіліксіз мерзіміне байланысты мұндай тәжірибе іс жүзінде дамымағанын атап өткен жөн. Мемлекеттегі құқықтық және демократиялық институттардың дамуы мен нығаю процесі азаматтардың өздерінің заңды құқықтарын, соттық қорғаумен қатар, соттан тыс қолданудағы қызметімен де тікелей байланысты. Бұл, сөзсіз, азаматтардың сот органдары мен бүкіл сот тармағының қызметіне наразылығы мен сенімсіздік деңгейінің жоғарылауына алып келеді. Бұл жағдайларда өзін-өзі реттеу тетігі ерекше орын алады, бұл кезде құқықтық қатынастарға қатысушылар мінез-құлық шарттары мен өз құқықтарын жүзеге асыру тәртібін дербес анықтауға құқылы. сот;

нотариат;

татуласу рәсімдері; дауларды шешу;

медиация;

атқарушылық жазба; нотариус;

даусыз талап;

қарызды өндіріп алу.

5 Ә.И. Карипова,

А.Н. Романова.

 

«Ақш және Қазақстан Республикасындағы медиацияның салыстырмалы сипаттамасының кейбір аспектілері»

 

Қазіргі уақытта медиация институты бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. Ұсынылған мақалада авторлар медиацияның аспектілерін Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан Республикасындағы дауларды баламалы шешу тәсілдерінің бірі ретінде қарайды, медиацияны заңнамалық реттеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасында медиация саласындағы АҚШ-тың оң тәжірибесін қолдану мақсатында АҚШ-та және Қазақстан Республикасында медиаторларды даярлау жүйесінің ерекшеліктеріне салыстырмалы талдау жүргізеді.

Авторлар медиацияның Қазақстан Республикасында қажеттілігі төмен деген қорытындыға келді, бұған бірқатар себептер бар, солардың бірі халықтың медиация туралы жеткіліксіз ақпараттандырылуында. Осыған байланысты авторлар соттарда ақпарат ұсыну, медиация туралы әлеуметтік роликтер мен ақпараттық парақшалар жасау және тарату, баннерлер орналастыру арқылы медиацияны алға бастыруды, сондай-ақ медиация саласындағы заңнаманы жетілдіруді ұсынып отыр.

медиация;

дауларды альтернативті шешу;

медиатор;

медиаторларды даярлау жүйесі;

медиаторларды аккредиттеу және сертификаттау;

медиативті тәжірибе.

6 Ә.Қ. Әбішева.

 

«Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасаған адамдарға химиялық кастрацияны қолданудың теориялық және тәжірибелік аспектілері»

 

 

Біздің еліміздегі химиялық кастрация – балалардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасаған адамдардың психикалық мәселелерін шешудің даулы әдісі. Міндетті медициналық сипаттағы бұл шара заңмен бекітілген, ал құқық қолдану практикасы он сегіз жасқа толмаған адамдарға қатысты жасалған қылмыстық іс-әрекетке жауаптардың бірі ретінде кастрацияны енгізуден күтілетін оң нәтижелерінен асатын бұл процедураны қолданудың тиімсіздігін көрсетеді. Оның орындалуының талдауы негізінде сотталғандарға қатысты процедураны жүзеге асыру процесінде пайда болатын проблемалар көрсетіледі. Мақалада қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеп жатқан адамдарға осындай қылмыстар үшін антиандрогенді препаратты қолдану мәселелері қарастырылады. Зерттеу нәтижелері бойынша автор осы медициналық шараны жүзеге асыруды реттейтін отандық заңнаманың нормаларын өзгерту туралы ұсыныс жасады. медициналық сипаттағы шара;

химиялық кастрация; педофил;

психикалық ауытқушылық; антиандрогенді препарат; қылмыстық-атқару жүйесі мекемесі (ҚАЖ);

сотталған;

денсаулық сақтау ұйымы.

 

7 А.Қ. Қанатов,

Ж.С. Сейтаева.

 

«Түрмедегі денсаулық сақтауды Қазақстанның ұлттық денсаулық сақтау жүйесіне интеграциялау мәселелері»

 

 

Шағын зерттеудің авторлары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті медициналық қызметінің жұмысы мен жинақталған проблемаларына талдау жүргізді.

Ұлттық және шетелдік практиканы егжей-тегжейлі талдау жекелеген артықшылықтар мен проблемаларды көрсетуге мүмкіндік берді: олқылықтары, қайшылықтары, оларды қолдану кезінде барабар емес құқықтық салдарларды азайту мақсатында «отандық» құқықтың ескірген нормалары.

Осы саладағы халықаралық тәжірибені зерделеуді ескере отырып, бас бостандығынан айыру орындарындағы медициналық қызметтің кейбір құрамдас бөліктерін жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар берілді. Осы саладағы салыстырмалы-құқықтық зерттеу эквиваленттік принциптің тиімділігі туралы сұрақ қоюға әкеледі.

Бостандығы шектеулі адамдарға медициналық көмек көрсетудің үздік тәжірибелерін талдау қылмыстық жазаларды орындайтын мекемелер мен органдардың құқық қолдану қызметіндегі сотталғандардың құқықтарын, заңдылық пен гуманизмді сақтау кепілдігінің берік негізі болып табылатын Еуропалық Одақ стандарттарын тану және имплементациялау қажеттілігі туралы қорытындыға әкелді.

пенитенциарлық жүйе; медициналық қызметтер; медициналық көмек көрсету;

қоғамдық денсаулық сақтау; түрме денсаулық сақтау қызметтері;

қамаудағылар;

бас бостандығынан айыру орындары;

қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (ҚАЖК).

8 А.Р. Завотпаев. «Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар туралы істер бойынша дәлелдеудегі сот-сексологиялық сараптама»

 

Мақала авторы кәмелетке толмағандарға қатысты сексуалдық сипаттағы қылмыстарды тергеу кезінде сексологиялық білімді қолданудың құқықтық мәртебесі мен маңызы мәселелерін қарастырады. Отандық заңнаманың қазіргі жағдайы, сондай-ақ жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыстар статистикасының төмендемеуі арнайы ғылыми білімнің мүмкіндіктерін пайдалануда жаңа тәсілдерді қолдану қажеттілігі бар екенін көрсетеді. Сот-сексология саласындағы білімді қолдану ерекшелігі түсіндіріледі, психофизиологиялық сараптама саласында сот-сексологиялық сараптаманы жүргізудің ерекшелігі мен бірегейлігі жүзеге асырылады. Бұл мақаланың әдіснамалық негізі сот – сараптама тәжірибесін жүзеге асыру арқылы сексологиялық білімді тиімді пайдалану саласындағы отандық және шетелдік заңнаманы талдау және салыстыру болды. Автор кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық қол сұғушылыққа байланысты қылмыстарды тергеу кезінде сот сексологиясы туралы білімді тиімді пайдалануда, сот сараптамаларын жүргізуді, атап айтқанда кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық қылмыстарды тергеу кезінде сексологиялық реттеуді жетілдіру арқылы шет елдердің оң тәжірибесін қабылдауды ұсынды. сексология;

сот-сексологиялық сараптама;

сот сараптамасы; жыныстық қолсұғылмаушылық; сарапшы;

арнайы ғылыми білім; зерттеу;

кәмелетке толмағандар.

9 В.В. Рогальская,

О.М. Броневицкая.

«Процессуалдық сұхбат құқық қорғау қызметін жүзеге асырудың инновациялық құралдарының бірі ретінде: украинада жүзеге асырудың шындықтары мен перспективалары»

 

Мақала Украинаның сотқа дейінгі тергеу органдарының жұмысына құқық қорғау қызметін жүзеге асырудың инновациялық құралдарының бірі ретінде процессуалдық сұхбатты енгізудің шындықтары мен перспективаларына арналған. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, Украинаның сотқа дейінгі тергеу органдарының қызметіне іс жүргізу сұхбатын енгізудің алғышарттары анықталды. Мақалада авторлар процессуалдық сұхбат тергеу аясында объективті және нақты баға берілген ақпарат жинауға бағытталған сауалнама (жауап алу) әдісі болып табылады деген қорытындыға келді. Мақалада процессуалдық сұхбаттың негізгі модельдерінің түрлері қарастырылған: классикалық (PEACE и KREATIVE), гибридті (REID и PHASE) және мамандандырылған (NICHD және WISCI), сонымен қатар жауап алу мен процессуалдық сұхбат арасындағы айырмашылықтар көрсетілген. Сондай-ақ, мақалада Украинаның сотқа дейінгі тергеу органдарының қызметіне процессуалдық сұхбатты енгізудің тиімділігін арттырудың одан арғы бағыттары айқындалған. қылмыстық іс жүргізу;

сотқа дейінгі тергеу; Украина заңнамасы; халықаралық тәжірибе; жауап алу;

Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот; процессуалдық сұхбат; процессуалдық сұхбатты енгізу жөніндегі пилоттық жоба.

10 Қ.Қ. Сейтенов. «Іздің жалпы ғылыми категориясы: сот-сараптамалық аспектісі»

 

 

Автормен криминалистік маңызы бар іздің қазіргі құқықтық категориясын қалыптастырудың негізі ретінде іздің базалық және құқықтық жалпы ғылыми категориясы талданған. Іздердің жалпы ғылыми категориясының қасиеттерін зерттеген ғалымдардың көзқарастарына қысқаша шолу жасалды. Іздің жалпы ғылыми категориясы, іздің қасиеттерін сипаттайтын және түсіндіретін сипаттамасы ретінде ұсынылған. Нақты және бар іздерді белгі іздері және/немесе идея іздері түрінде бөлу қажеттілігі айтылды. Сонымен қатар идеал іздер деп аталатын іздер де талданды. Есте сақтау іздері, сақтау іздері және естелік іздері, сондай-ақ ақыл-ой іздері сияқты жады іздері анықталды және олар жіктелді. Электрондық деректер-іздеріне, виртуалды деректер-іздеріне және/немесе сандық деректер іздеріне назар аудару ұсынылады. Мақаладағы қорытындылар нәтижелер жетістігін теріске шығаруға бағытталмаған, керісінше зерделеніп жатқан, сандық саясатпен тікелей байланысты тақырыпты одан әрі қарай дамытуға бағытталған. іздер;

категория;

көріністер;

бейнеленуі;

естелік;

цифрландыру;

онтология;

модель.

11 Д.П. Өтепов.

 

«Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеме ретіндегі сандық ақпарат»

 

ХХІ ғасырда – ақпараттық технологиялар ғасырында бізді аналогтық ақпараттан түбегейлі ерекшеленетін сандық ақпаратпен өзара әрекеттесудің әртүрлі функциялары бар көптеген құрылымдар қоршап жатыр. Сандық ақпаратты электронды есептеу машиналары екілік есептеу жүйесінде кодтау арқылы құруға, сақтауға, қабылдауға және беруге болады, бұл шабуыл жасаудың жаңа жолдарын ашады. Мысалы, Қазақстан Республикасында компьютерлік техника мен техникалық құралдарды пайдалану арқылы жасалған қылмыстардың санының артуы проблемасы байқалады. Сандық ақпараттың бұл ерекшеліктері құқық қорғау органдарынан уақыт шындығына бейімделуді талап етеді. Бұл мақалада отандық және шетелдік авторлардың қылмыстық іс жүргізудегі дәлел ретінде сандық ақпаратты пайдалану туралы пікірлеріне салыстырмалы талдау жасалды. Сонымен қатар компьютерлік ақпараттың орнына сандық ақпаратты пайдалану мүмкіндігі қарастырылады. Автор цифрлық ақпараттың негізін және оның ерекшеліктерін талқылай отырып, оны Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізу қажеттілігі туралы қорытындыға келді. сандық ақпарат; компьютерлік ақпарат; дәлелдеме;

компьютерлік қылмыстар; екілік код;

аналогтік ақпарат; электрондық жеткізгіш; IT-технология.

№2/2021 ж. Жаршысы мақалаларының аннотациясы және түйінді сөздері

 

Автордың

Т.А.Ж

Мақаланың атауы Аннотация Түйінді сөздер
1 Е.Б. Абдрасулов,

Г.М. Онланбекова,

А.Е. Абдрасулова

«Бейресми аспектілер және азаматтық іс жүргізу»

 

Мақалада бір жағынан, бейресми институттардың өзара байланысы мен арақатынасы, екінші жағынан, азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында сот пен сот ісін жүргізудің өзге де қатысушылары арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы талданады.

Автор «бейресми» – бұл «әрқашан мемлекеттік бақылаудан тыс, мемлекеттік билік реттемейтін нәрсе» деген тезисті балама мемлекет болып табылатын даулар мен жанжалдарды шешу тәсілдерімен байланысты қатынастарға тікелей қолдануға болмайды деп атап көрсетеді. Автордың пікірінше, «бейресми рәсім» тіркесін қолдану кейбір күмән тудырады, өйткені рәсім әрқашан белгілі бір маңызды әрекеттерді орындау тәртібін (дәйектілігін) белгілейтін ресми түрде анықталған ережелердің жиынтығы, яғни рәсім, әдетте, белгілі бір алгоритмді немесе бағдарламаны қамтиды.

Дауларды шешудің мемлекеттік емес әдістері тараптардың материалдық құқық нормаларын ғана емес, сонымен қатар адам мен азаматтың ажырамас құқықтары мен бостандықтарына қайшы келмейтін басқа да әлеуметтік реттеушілердің нормаларын таңдау еркіндігімен тікелей байланысты екендігі атап өтіледі.

дауларды баламалы шешу; бейресми сот төрелігі; азаматтық іс жүргізу; әлеуметтік реттеушілер; медиация;

ресми сот төрелігі; бейресми рәсімдер; арбитраж.

2 Н.Ш. Жемпиісов,

Б.Т. Сейітов.

«Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимылдың кейбір мәселелері туралы»

 

Мақалада қолма-қол ақшамен операцияларды қадағалаудың ауырлығы, оның ішінде Қазақстан Республикасында Хавала заңсыз қаржы жүйесінің қызметін пайдалану кезінде туындайтын мәселелер қарастырылған. Қолма-қол ақшасыз төлемдер заңға бағынатын азаматтар үшін пайдалы, ал қолма-қол ақшаны қылмыстық элементтер үшін пайдалану тиімді, өйткені ақшаны бір қолдан екінші қолға беру «көлеңкелі экономиканың» дамуына жағдай жасайды деген тұжырым жасалды. Авторлар заңнамалық деңгейде қаржылық құрылымдар мен олардың клиенттері үшін әр түрлі жеңілдіктер беру арқылы қолма-қол ақшасыз төлемдер аясын кеңейтуді, Хаваланы заңдастыру қажеттілігін ұсынады. Авторлардың пікірі бойынша қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырғаны үшін жаза іс-әрекетке пропорционалды емес, осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде жаза мөлшерінің санкциясын арттыру ұсынылған. Хавала;

ақшаны жылыстату;

қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;

көлеңкелі экономика;

төлем жүйесі;

жаза;

қылмыстық элементтер; салық салу.

3 Н.Ш. Жемпиісов,

Б.Т. Сейітов.

«Жекелеген қылмыстарды салық қылмыстарының қатарына жатқызудың өзекті мәселелері туралы»

 

Салықтық қылмыстар жалпы қылмыстық қылмыстарға қарағанда жоғары жасырындықпен сипатталады, бұл оларды жасау тәсілдері мен тетіктерінің интеллектуалды әртүрлілігімен түсіндіріледі. Мемлекет бюджетіне түсетін түсімдерді азайта отырып, олар қоғамның экономикалық мүмкіндіктерін азайтады, осылайша қоғамға үлкен қауіп төндіреді.

Авторлар салықтық қылмыстарға тиімді қарсы тұру үшін қылмыстық заңды одан әрі жаңғырту қажет деп санайды.

Экономикалық қауіпсіздікті және мемлекеттік бюджеттің тиісті салықтық толтырылуын қамтамасыз ету мақсатында нормативтік-құқықтық құралдарды зерттеу нәтижелері бойынша бірқатар шаралар ұсынылды.

Мақалада Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 216-бабын қылмыстың формальды құрамы бар салықтық қылмыстарға жатқызу туралы мәселе қарастырылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 244 және 245-баптарының авторлық редакциясы баяндалған.

Сондай-ақ бірқатар қылмыстық құқық бұзушылықтарды салықтық құқық бұзушылықтар қатарына жатқызу бөлігінде статистикалық есептілікті қайта қарау ұсынылады.

бюджет;

шығындар;

салық;

төлемеу;

салық қылмысы;

жалтару тәсілі;

шот-фактура;

залал.

 

 

4 М.С. Заркенов.

 

«Ақпараттандыру және байланыс саласындағы жекелеген құқық бұзушылықтардың субъективті жағының өзекті мәселелері» Мақалада ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникация желісіне заңсыз қол жеткізудің, ақпаратты заңсыз жоюдың немесе түрлендірудің, үлкен теориялық және практикалық маңызы бар ақпаратты заңсыз иеленудің субъективті жағының белгілері қарастырылады. Қаралып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтардың кінә нысандары зерттелді, соның нәтижесінде абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас түрлері үшін әкімшілік жауапкершілік ұсынылды. Ақпараттық технологияларды пайдаланушының интернетке тәуелділігі ескеріледі, оған көп көңіл бөліп, тиісті шаралар қабылдау керек.

Бұдан басқа, қарастырып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтарда пайдакүнемдік себеп, басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету сияқты белгілері ұсынылады, ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың шетелдік тәжірибесі талданды.

субъективті тарап; ақпаратқа заңсыз қол жеткізу;

ақпаратты жою;

ақпаратты түрлендіру; ақпаратты заңсыз иелену; цифрландыру;

интернет-тәуелділік; ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.

5 М.С. Заркенов,

Н.Ш. Жемпиісов.

«Цифрлық активтерді заңсыз өндіру саласындағы қылмыстық жаупкершілік»

 

Мақалада қылмыстық заңнамада өз орнын таппаған қоғамдық қауіпті әрекеттердің жаңа нысандары және оларға қарсы іс-қимылдың жол берілуі, орындылығы және оларды қылмыстық құқықта бекіту мәселелері қарастырылады.

Қазіргі уақытта сандық активтерді өндіру үшін компьютерлік технологиялардың барлық түрлерінің есептеу қуатын заңсыз пайдалану ақпараттық технологиялар саласындағы әлеуметтік қауіпті әрекеттер арасында қылмыстың өзекті түріне айналуда. Әрекеттің бұл түрінің басты артықшылықтарының бірі-оның пайдалылығы. Мақалада сандық активтер қарастырылады, олардың белгілері қылмыскерлерді көбінесе айтарлықтай пайда табу үшін қызықтырады. Сандық активтерді заңсыз өндірудің әртүрлі әдістері талданды, зерттелетін әлеуметтік қауіпті әрекеттің ерекшеліктері қарастырылады.

Ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл мақсатында қылмыстық заңнамада компьютерлік технологиялардың есептеу ресурстарын заңсыз пайдалануға, сондай-ақ цифрлық активтерді өндіру мақсатында есептеу техникасының жұмысын бұзуға бағытталған қоғамдық қауіпті іс-әрекетті белгілеу ұсынылды. Бұл шара жалпы Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігіне қарсы іс-қимыл мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

криптовалюта;

цифрлық актив; криптоджекинг;

крипто-майнер; криптоиндустрия; криптовалюталарды заңсыз өндіру;

сандық активтерді өндіру; есептеу ресурстарын заңсыз пайдалану; ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.

6 Б.М. Нұрғалиев,

Т.А. Ханов,

Қ.С. Лақбаев.

«Интернетте терроризм және экстремизм көріністерінің таралуына қарсы іс-қимыл мәселелері»

 

 

Терроризм мен экстремизмнің қазіргі даму кезеңі олардың қылмыстық іс-әрекеттің формалары мен әдістерінің қарқынды өзгеруімен сипатталады. Негізгі тенденция – екпінді физикалық аймақтан виртуалдыға ауыстыру. Бұл кезде зиянкестер Интернеттің жасырын сегменттерінде жұмыс істеу үшін арнайы бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады. Бұл жағдай жоспарланған террористік актілерді анықтау мен алдын-алудың жаңа тәсілдерін іздеу қажеттілігін талап етеді. Осы процестерге ғаламдық желінің ашық және жасырын сегменттерін пайдаланушыларды тарту әдістері перспективалы болып табылады. Осындай схемаларды шет елдердің құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтері де қолданады. Осындай озық тәжірибені зерттеу негізінде оны Қазақстан жағдайына бейімдеу тетіктері ұсынылады.

Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру келісімшарты (жобаның IRN AP08856905) аясында дайындалған.

терроризм;

экстремизм;

ғаламдық желі;

жасырын желі;

Darknet;

интернет-ресурсы; провайдер;

веб-сайт.

 

7 О.Б. Филипец. «Қазақстан Республикасында шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды қолдану тетіктерін жетілдіру мәселелері»

 

 

Мақалада қылмыстық заң нормаларын және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы нормаларды қолдану жөніндегі басшылық нормативтік қаулысының ережелерін жетілдірудің негізгі бағыттары қаралды. Қазақстан Республикасында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатудың негіздері заңнамалық деңгейде бекітілген. Шартты түрде мерзімінен бұрын босату институты сотталған адамдарды түзеудің маңызды құралы бола отырып, азаматтардың осы санатының заңға бағынушылық мінез-құлқын ынталандыра отырып, одан әрі жетілдіруді талап етеді. Бұл институт гуманизм мен әділеттілік қағидаттарына жан-жақты еніп, қылмыстық жазаның негізгі мақсаттарын жүзеге асыра отырып, қылмыс жасаған және түзету жолына тұрақты тұрған адамға қоғамға оралуға және қазіргі шындыққа бейімделуге мүмкіндік береді. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы нормаларды құқық қолдану практикасы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының елеулі проблемалары мен жетілмегендігін анықтайды. заңнама;

оқшаулау;

жаза;

нормативтік қаулы; сотталған;

қылмыстық заң;

шартты түрде мерзімінен бұрын босату.

8 М.М. Махамбетов

 

«Қылмыстық процеске қатысушылардың жарыспалылығы мен тең құқылығын арттырудың кейбір мәселелері туралы»

 

Мақалада автор тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығын арттыру, адвокатураның тәуелсіздігін нығайту және қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтарын қорғауды күшейту мәселелері бойынша заң жобасын әзірлеу жөніндегі тұжырымдамалық тәсілдерге назар аударады. Қолданыстағы қылмыстық-процестік заңнама тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы туралы сот ісін жүргізу қағидатын толық көлемде шешпейді, адвокатураның тәуелсіздігін толық көлемде нығайтуға және соттың айыптау бағытын алып тастауға мүмкіндік бермейді.

Автордың пікірінше, бұл құбылыстың себептері заңнамада Конституцияның талаптарына қайшы келетін нормалардың бар екендігі, өйткені адам өзінің кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен танылмайынша қылмыс жасауда кінәсіз деп саналады. Сондай-ақ, автор мысал ретінде шет елдердің заңнамасын талдады, оған сәйкес күдікті қылмыстық істі сот отырысына тағайындағаннан кейін ғана айыпталушыға айналады.

Істі мәні бойынша қарау кезінде соттың айыптау үкімін алып тастауға мүмкіндік беретін новеллалар көрсетілген.

қылмыстық-процестік кодекс;

қылмыстық сот ісін жүргізу; тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидаты; айыптаушы тарап; қорғаушы тарап; айыпталушы;

нақты деректер;

айыптау актісі;

адвокатура.

9 А. Трунк.

 

«Германия мен ЕО-да «саясатты іске асыру»

 

Мақалада саяси іс-әрекеттің сәттілігін қамтамасыз ету үшін шаралар спектрі немесе жүйесі ретінде түсінілетін «саясатты іске асыру» терминінің әртүрлі тәсілдері қарастырылады. Құқықтық тұрғыдан алғанда, заңның көшбасшылық функциясын қолдана отырып, «құқықтық» шараларға баса назар аударылады.

Құқықтық шаралар заң шығаруды, атап айтқанда заңнама арқылы және жеке субъектілердің, яғни азаматтар мен кәсіпорындардың, сондай-ақ соттар және соттармен байланысты мекемелер немесе әкімшілік мекемелер сияқты мемлекеттік органдардың қолданылуын қамтитын құқық қолдануды қамтиды.

Жалпы, мақала Германия мен Еуропалық Одақта саясатты жүзеге асыру тәсілдеріне арналған, бірақ бұл тақырып әмбебап және оң мысалдарды бүкіл әлемде табуға болатындығы анық.

Сондай-ақ, мақалада осы Тұжырымдаманың тәсілдері жүйеленген, бірақ нақты мысалдар әрдайым нақты және әртүрлі көзқарастардан, соның ішінде саяси және құқықтық практикадан пәнаралық тәсілдер мен көзқарастардан талдауды қажет етеді.

Тақырып, әрине, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану аспектісіне ие болса да («заң 4.0»), ол ақпараттық технологиялардың ерекшеліктері мен олармен байланысты мәселелерден асып түседі.

саясат;

мемлекеттік басқару; құқықтық механизм; Еуропалық одақ;

ЕҚЫҰ.

№3/2021 ж. Жаршысы мақалаларының аннотациясы және түйінді сөздері

 

Автордың

Т.А.Ж

Мақаланың атауы Аннотация Түйінді сөздер
1 Б.Қ. Нұрғазинов,

А.Н. Оспанова.

«Қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін арттырудың өзекті мәселелері»

 

Ғылыми мақалада азаматтық қоғамның қалыптасу процесінде құқықтық мәдениет феноменін зерттеудің қазіргі ғылыми тәсілдерін кешенді зерттеу және талдау ұсынылған, сондай-ақ азаматтардың құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру бойынша белгілі бір ұсынымдар әзірленген. Бұл жұмыстың әдіснамалық негізі танымның жалпы ғылыми және арнайы құқықтық әдістерінің жиынтығы болып табылады. Құқықтық мәдениетті әлеуметтік құбылыс ретінде зерттеудің ұсынылған ғылыми тәсілдері зерттеушілердің азаматтық қоғамның құқықтық мәдениетінің табиғаты мен мәні саласындағы жетістіктері негізінде ұстаным жасауға мүмкіндік берді. Құқықтық мәдениетті зерделеудің қазіргі тәсілдерін талдауға, халықтың құқықтық мәдениеті деңгейінің дамуына негіз болатын негізгі факторларды анықтауға, сондай-ақ азаматтардың құқықтық санасын қалыптастыруға және олардың құқықтық сауаттылығын арттыруға ықпал ететін бірқатар іс-шараларды әзірлеуге мүмкіндік берді. Халықтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру процесі өте күрделі және жан-жақты, өйткені ол қоғам мен мемлекеттің қарым-қатынасына әсер етеді және өзіндік сипаттамаларға ие. құқық;

заңнама;

құқықтық мәдениет; азаматтық қоғам;

құқықтық сана;

құқықтық мемлекет;

мінез-құлық;

білім.

2 А.Қ. Құсайынова. «Салық салу саласындағы құқық бұзушылықтар үшін қолданылатын әкімшілік жаза шарасы ретіндегі әкімшілік айыппұл»

 

Бұл мақала Қазақстан Республикасында салық салу саласындағы құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік жаза шараларын қолдану тәртібін белгілейтін құқықтық нормаларға арналған. Мақалада салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік айыппұлды қолданудың өзекті мәселелері айтылған. Осы мақалада Қазақстан Республикасының қолданыстағы ӘҚБтК-де пайыздық есептелетін және орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының екі еселенген мөлшерінен аспайтын, әкімшілік айыппұл салудың жоғарғы шегін реттеу, сондай-ақ әкімшілік айыппұл қолдануды көздейтін салық салу саласындағы құқық бұзушылықтардың құрамдарының тізбесін ұлғайту және ізгілендіру мақсатында әкімшілік жауапкершілікті жеңілдететін мән-жайлардың тізбесін толықтыру ұсынылады. Мақалада салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза ұғымын береді және әкімшілік – деликтік заңнамада «пропорционалдылық қағидатты» қабылдау қажеттілігі туралы пікірді айтылады. әкімшілік жауапкершілік; әкімшілік құқық бұзушылық; салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық; салық төлеуші;

әкімшілік айыппұл; санкциялар;

қағидат;

әкімшілік жаза.

3 Б.Қ. Нұрғазинов,

Қ.Т. Мурзашев.

 

«Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтын жетілдіру жөніндегі кейбір ұсыныстар»

 

Мақалада еліміздің қолданыстағы ұлттық заңнамасын, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметі саласындағы жарияланымдар мен арнайы әдебиеттерді зерделеу негізінде, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтын құқықтық реттеудің өзекті мәселелері қаралды.

Осы ғылыми мақала шеңберіндегі зерттеу объектісі болып: 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 19 қыркүйектегі № 947 «Адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымын белгілеу туралы» Жарлығын және басқа да заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді ескере отырып, заңгерлердің адам құқықтарын қорғау саласындағы ұстанымдарын зерделеу анықталған.

Салыстырмалы-құқықтық талдау негізінде ғылыми мақалада Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы елдердегі және басқа да шет мемлекеттердегі адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметі мен өкілеттіктерін ұйымдастыруға қатысты мәселелер қаралды. Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша, осы мақаланың шеңберінде Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметіне қатысты заңнамалық нормаларға толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар жасалды.

Қазақстан Республикасының Конституциясы;

Адам құқықтары жөніндегі уәкілі;

адам құқықтары; омбудсмен;

мәртебе;

халықаралық тәжірибе; азаматтың құқықтары мен бостандықтары;

омбудсмен институты; ұлттық алдын алу тетігі.

 

4 Е.А. Омаров.

 

 

«Қазақстан Республикасында әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша күштеп әкелуді жүзеге асырудың жекелеген проблемалары» Мақалада Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институты жүргізген, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қамтамасыз ету шараларын қолдану кезінде жеке адамның конституциялық құқықтарының сақталуын зерттеу нәтижелері көрсетілген. Сот тәжірибесінен алынған нақты мысалдар негізінде, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын күштеп әкелу түрінде қолданудың проблемалық мәселелерін зерттеген. Заңнамалық актілерді талдау әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуде күштеп әкелуді қолдануды реттеудегі олқылықтар мен кемшіліктерді анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, автор посткеңестік кеңістік елдерінің заңнамаларының салыстырмалы құқықтану жұмыстарын жүргізді. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуде адамның конституциялық құқықтарын қорғауды арттыруға бағытталған, Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірленді. әкімшілік құқық бұзушылық; қамтамасыз ету шарасы; күштеп әкелу;

жеткізу;

ескіру мерзімдері;

әкімшілік қамаққа алу; конституциялық құқық.

5 Диканова Т.А. «Ресей Федерациясының заңнамасы бойынша ситес үлгілерінің контрабандасы туралы мәселеге»

 

Мақалада Ресейден СИТЕС объектілерін контрабандалық әкетудің және осы объектілерді контрабандалық әкелудің қысқаша криминологиялық сипаттамасы берілген; Нормативтік құқықтық база, оның негізінде Ресейде СИТЕС Конвенциясының талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі, СИТЕС объектілерін өткізу кезінде кеден органдарына ұсынылатын құжаттар тізімі келтірілген. Заңнама СИТЕС объектілеріне жататын жануарлар мен өсімдіктер түрлерінің сипаттамасы берілген. Осы контрабандаға қарсы күресті күшейтуге бағытталған кейбір шаралар, соның ішінде Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 226.1 және 228.1-баптары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту ерекшеліктері қарастырылған, аталған баптар бойынша жауапкершілікті шектеу, сондай-ақ СИТЕС объектілерін заңсыз көшіру үшін қылмыстық және әкімшілік жазаланатын әрекеттер арасындағы жауапкершілікті шектеу. СИТЕС Конвенциясы; СИТЕС объектісі; контрабанда;

әкімшілік құқық бұзушылық; тауар;

сертификат;

өсімдіктер;

жануарлар.

6 Изгагина Т.Ю. «Еуразия экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тауарларды өткізу үшін қылмыстық схемаларды пайдалану»

 

 

Мақалада ЕАЭО-ға қатысушы елдердің аумақтарындағы қылмыстың жай-күйіне сипаттама берілген, тауарларды өткізудің қылмыстық схемаларының таралуы туралы қорытынды жасалған, неғұрлым кең таралғаны: кедендік төлемдерді төлеу жеңілдіктерін пайдалана отырып автомобильдерді әкелу бойынша; айдап әкетілген автомобильдер бойынша; Қытайдан тауарларды заңсыз әкелу схемаларына талдау жасалған, Ресей Федерациясының, Қырғыз Республикасы, Армения, Белоруссия, Қазақстан транзиттік аумақтары ретінде пайдаланылатын қылмыстық схемалардың мысалдары келтірілген; капиталды шетелге шығару схемалары талданған. Кең таралған қылмыстық схемалардың көпшілігінде сыбайлас жемқорлық құрамдас бөлігінің болуы, кедендік шекарада тиімді кедендік бақылаудың болмауы байқалады. Мақалада ЕАЭО аумағында контрабанданың елеулі көлемі туралы куәландыратын талдамалық деректер келтірілген, ұйымдасқан қылмыс тарапынан қылмыстық схемаларға бақылау жасау туралы қорытынды жасалды және оған тән белгілер атап өтілді. Еуразиялық экономикалық одақ;

қылмыстық схема; ұйымдасқан қылмыс; контрабанда;

Кедендік бақылау;

жалған экспорт;

жалған импорт;

сыбайлас жемқорлық.

7 Главан Б.А. «Молдова Республикасының құқықтық реттеуіндегі арнайы іздеу шаралары мен тергеу іс-әрекеттерінің қатынасы»

 

 

Арнайы іздестіру қызметі мен қылмыстық қудалау әрекеттері арасындағы байланыс Молдова Республикасының заңнамасына тән күрделі және өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Мақалада автор ұлттық заңнаманың осы мәселені оң шешуге жол бермейтін ережелерін талқылайды, осы екі институттың айтарлықтай ұқсастықтары мен айырмашылықтарын атап көрсетеді және алынған нәтижелердің құқықтық мәртебесіндегі айырмашылықтарды, бір жағынан, арнайы іздестіру шаралары, ал екінші жағынан тергеу әрекеттерін жүргізу арқылы. Қорытындылай келе, арнайы іздестіру шаралары Молдова Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне енгізілгеннен кейін де олардың құқықтық мәртебесі тергеу әрекеттерінен өзгеше болып қалады. Осы іс-шараларды жүзеге асыру арқылы біз әлі күнге дейін дәлелдемелер емес, ақпарат аламыз. Олар қылмыстық іс жүргізу емтиханынан өткен жағдайда ғана дәлел бола алады. арнайы іздестіру қызметі; арнайы іздестіру іс-шаралары;

арнайы тергеу іс-әрекеттері;

қылмыстық процесс; дәлелдемелер.

8 С.К. Жүрсімбаев «Заңдылық қылмыстық сот өндірісінің басты қағидасы ретінде»

 

Мақалада заңдылық қағидатының мазмұнын, оның әділеттілік пен орындылыққа қатынасын анықтау тәсілдері сипатталған.

Автор осы тақырып бойынша ғалымдардың пікірлерін талдап, өз пікірін келтіреді. Мақалада Конституциялық Кеңес, Адам құқықтары жөніндегі уәкіл, Жоғарғы Сот және басқалар сияқты мемлекеттік институттардың заңдылықты, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге ықпалы мен рөлі ашып көрсетілген.

2017 жылғы конституциялық өзгерістер аясында прокуратура органдарының заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалауды жүзеге асырудағы маңызы талданды. Сондай-ақ, үш буынды модельді енгізу жағдайында қылмыстық сот ісін жүргізуде заңдылық қағидатын қамтамасыз ету туралы айтылды. Автор заңнаманы одан әрі жетілдіру және заңдылықты нығайтуға бағытталған сот және құқық қорғау органдарының қызметі туралы пікір айтады.

заң;

адамның құқығы мен бостандығы;

сот төрелігі;

заңдылық;

мақсаттылық;

қылмыстық процесс принциптері;

қылмыстық процесс.

9 Т.А. Ханов,

К.Ю. Ополонина.

«Қылмыстарды анықтауға және ашуға байланысты іс-әрекеттегі криминалистік маңызды ақпаратты қорғау тактикасы»

 

Мақала сотқа дейінгі іс жүргізудің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметпен байланысты криминалистік маңызды ақпаратты қорғау тактикасының орнын анықтауға арналған. Авторлар объективті және субъективті факторлардың жиынтығы аясында, жасалған заңсыз әрекеттің жағдайларын білуге ситуациялық көзқарасты көрсетеді. Сонымен қатар танымның жалпы теориялық әдістері (сипаттау, талдау, синтездеу, индукция, дедукция) қолданылған, жалпы ғылыми әдістерден басқа, мақалада зерттеудің арнайы құқықтық әдістері қолданылды: ресми-құқықтық, салыстырмалы-құқықтық. Ситуациялық тәсіл қылмыстық іс жүргізудің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі криминалистикалық тактиканың рөлін зерттеуге және көрсетуге мүмкіндік берді.

Заң әдебиеттерін және нормативтік дереккөздерді талдау негізінде жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтауға, ашуға және тергеуге байланысты ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету ерекшеліктері қаралады. Сотқа дейінгі іс жүргізу барысында пайдаланылатын ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігі мәселесі бойынша ғылымда бар тәсілдер қаралды. Мақалада криминалистік маңызды ақпаратты қорғауды қамтамасыз ететін шаралардың және істің нақты мән-жайларынан тәуелділігі туралы болжам жасалды. Қазіргі тергеу жағдайын, тергеуге қарсы іс-қимылдың болуын және басқа да маңызды факторларды ескеру ұсынылады. Криминалистика әзірлеген әдістер, құралдар, шаралар мен оларды қорғау әдістерінің арсеналын пайдалану арқылы криминалистік маңызды ақпаратты қорғау тактикасының элементтерін жетілдіру қажеттілігі туралы қорытынды жасалды.

қорғау тактикасы; криминалистикалық ақпарат;

қылмысты ашу;

қылмыстық құқық бұзушылық;

сотқа дейінгі тергеп-тексеру;

тергеу жағдайы.

10 А.С. Шакаримов,

Т.Г. Маханов.

«Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қылмыстық жаза тағайындау кезінде басқарушылық қателіктерін ажыратудың кейбір мәселелері»

 

 

Бұл мақалада авторлар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен басқарушылық қателіктердің аражігін ажырату мәселелерін қарастырып, қылмыстық жаза тағайындау шеңберіндегі маңыздылығын көрсетеді. Мемлекет Басшысының тапсырмасын орындау аясында жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, мемлекеттік басқару саласындағы басқарушылық қателіктердің түсінігін саралайды, орын алып отырған кемшіліктерді көрсетеді. Сонымен бірге авторлар статистикалық мәліметтерге талдау жүргізе отырып, сот тәжірибесіндегі фактілерді егжей-тегжейлі сипаттай келе, аталған санаттағы қылмыстық істердің тоқтатылуына себепші қылмыстық қудалау органдары жол берген жүйелі кемшіліктерді тізіп көрсетеді. Зерттеліп отырған мәселенің үш буынды моделді енгізудегі орнын белгілей отырып, авторлар Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы №8 Нормативтік қаулысын сынға алып, кейіннен тиісті өзгертулер енгізу үшін, аталған санаттағы істер бойынша сот практикасын қорытуды ұсынады. сыбайлас жемқорлық қылмыс;

әкімшілік құқық бұзушылық; басқарушылық қателік; ажырату;

қылмыстық қудалау; қылмыстық процесс; нормативтік қаулы;

сот тәжірибесі.

11 Р.С. Балашов. «Ұрланған активтерді шетелден қайтару бойынша жұмыстағы бейресми желілердің рөл»

 

Мақала ұрланған активтерді шетелдерден қайтару бойынша халықаралық бейресми желілерді талдауға арналған. Халықаралық бейресми желілер ұрланған активтерді шетелдерден қайтару бойынша жұмыстың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Зерттеу шеңберінде бейресми көмек пен құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салу арасында салыстырмалы талдау жүргізілді. Сонымен қатар, қазіргі кездегі бейресми желілердің түрлеріне, атап айтқанда, CARIN және ARIN сияқты аймақтық желілерге және ғаламдық желілерге: Интерпол мен Эгмонт тобына талдау жасалды. Автор көрсетілген бейресми желілердің тетіктері мен мүмкіндіктерін, сондай-ақ қылмыстық кірістерді заңдастыруға байланысты қылмыстарды тергеу және ашу барысында Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының оларды іс жүзінде қолдануын жан-жақты қарастырды. ұрланған активтерді қайтару;

бейресми желі; ведомствоаралық желі; құқықтық көмек сұрау; Интерпол;

CARIN;

ARIN;

Эгмонт тобы;

қаржылық барлау бөлімшелері;

халықаралық ынтымақтастығы.

№4/2021 ж. Жаршысы мақалаларының аннотациясы және түйінді сөздері

 

Автордың

Т.А.Ж

Мақаланың атауы Аннотация Түйінді сөздер
1 Хан В.В.

 

«Құқықтық заң»: құқықтағы иррационалды/рационалды дихотомия» Құқық өмір сүрген кезде адамдар оның табиғи мәнін, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарының көрінуі мен қорғалуын бірте-бірте түсініп, мойындайды. Құқық түсінігінің типологиясына қоғамдық сананың құқықтық нысандарына дейін (салт, мораль, дін) ықпалы құқықтың негізгі идеяларының әрекетін шектеп, нормативизмнің белгілерін әсірелеп, құқықты «қасиетті беделдің, формальды құқықтық сенімділікке ие болған және мемлекеттік мәжбүрлеу (зорлық) шараларымен қорғалатын үстем таптың еркі ретінде көрсетті.

Құқықтың дамуымен легистердің құқық пен құқықты сәйкестендіру туралы алыпсатарлық ойлары барған сайын өзінің нанымдылығын жоғалтуда. Өркениетті қоғамдар дамуының тарихи мысалдары адамның табиғи құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру механизмін тану және жетілдіру ғана экономикалық және саяси дағдарыстарды еңсеруге, адам капиталының дамуының жаңа, неғұрлым прогрессивті сатысына, социумның мәдени байуын дәлелдейді.

Осыған орай автор «құқық» пен «құқық» арақатынасының мыңжылдық мәселесін шешуге, «құқық» және «құқық» категорияларының қайшылықтары мен сәйкестігін түсіндіруге талпыныс жасады, автордың ұсыну парадигмасына, заң иррационалды/рационалды дихотомия призмасы арқылы негізделеді.

құқықтық заң;

құқық қағидаты;

құқықтық түсінік;

құқық идеясы;

құқықтың мәні;

құқыққа қарсы актісі; адамның табиғи құқығы.

2 А.Ш. Ещанов,

Е.Н. Бегалиев,

Р.К. Меирманов.

«Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт заңнамасының түсініктемелері және жүйесінің сұрақтары»

 

Бұл мақалада «Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт заңнамасы» түсінігінің талдауы жасалған, және де берілген жүйенің нормативтік құқықтық актілердің мазмұндамасы қарастырылған. Талдау ҚР 2016 ж. 6 сәуірде заңның қабылданған «Құқықтық актілер туралы» нормасына негізелген. Заңнамалық терминдерге сүйене отырып, «Дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнама» мен «Дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнама жүйесі» түсініктері анықталады. Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және спорт заңнамасының» түсінігі мен жүйесін түсіну үшін қорытынды жасалған. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының берілген заңнамасын жетілдіру үшін ұсыныстар берілген. Сондай-ақ Спорт кодексін шығару арқылы қарастырылып отырған аумақты кодтау ұсынылды. Себебі, кодификация – заң шығару жүйесін дамытудың маңызды элементерінің бірі. Бұл құқықтық нормаларды құрумен немесе өзгертумен байланысты болғандықтан, терен ғылыми білімді қажет ететін қызметтің нақты түрі. Кодификация жұмысының нәтижесі – дене шынықтыру мен спорт саласындағы қоғамдық қатынастарды неғұрлым жүйелі деңгейде реттеуге мүмкіндік беретін ұлттық заңнаманың неғұрлым тиімді жүйесін қалыптастыру. дене шынықтыру;

спорт;

Қазақстан Республикасының заңнамасы;

нормативтік құқықтық акт; заңнамалық жүйе; заңнаманы кодификациялау;

спорт кодексі.

3 Ж. Құмарбекқызы,

А.К. Кажкенова.

«Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікті адал алушылардың құқықтарын қорғаудың кейбір мәселелері»

 

Мақалада авторлар адал алушылардың құқықтарын қорғауға қатысты азаматтық құқық нормаларына талдау жасады.

Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікті адал алушылардың құқықтарын қорғау мәселелері қаралды, осы саладағы проблемалық мәселелерді қарайтын практикалық мысалдар келтірілді. Тұрғын үй құқығын қорғауды қамтамасыз ету бойынша кейбір шетелдердің оң тайлы тәжірибесі берілген. Бұл зерттеуде адал алушылар институтын реттеудің тиімді әдістерін енгізу тетіктері қарастырылады. Ұсынылған шаралар үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері нәтижесінде жылжымайтын мүлік құқығынан айырылған меншік иелері мен өзге де құқық иеленушілердің құқықтарын тиімді қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.

Сондай-ақ, осы мақалада мүлікке қатысты мәмілелердің ерікті түрде сақтандырылуын ынталандыру, сондай-ақ адал алушылардың материалдық зиянын өтеу арқылы тұрғын үй иелерінің құқықтарын қорғаудың баламалы шаралары ұсынылады.

азаматтық құқық;

адал алушы;

жылжымайтын мүлік; меншік иесі;

құқықтарды қорғау; мәміленің жарамсыздығы; үшінші тұлға;

заңсыз әрекеттер.

4 А.Б. Байсұлтанов. «Бас бостандығынан айыру орнынан, қамақтан немесе күзеттен қашқаны үшін жауаптылық туралы заңнаманың даму тарихы» Бұл мақалада бас бостандығынан айыру орындарынан, қамақтан немесе күзеттен қашқаны үшін көзделетін қылмыстық жауаптылық туралы қылмыстық заңнаманың даму тарихы қамтылған. Қазақстанның Ресейге қосылғаннан кейінгі уақыт аралығында Ресейде өткізілген барлық құқықтық реформалар біздің мемлекетіміздің заңнамасында да орын алды. Сондықтан, бас бостандығынан айыру орындарынан, қамақтан немесе күзеттен қашқаны үшін қылмыстық жауаптылық туралы мәселе қарастырылған кезде, біз Ресейдің төңкеріске дейінгі қолданыста болған заңнамаларын назардан тыс қалдырмағанымыз жөн. Мақалада қылмыстық құқық бұзушылық үшін тағайындалған қылмыстық жауаптылықты көздейтін Ресейдің Қылмыстық кодексі, ҚазКСР Қылмыстық кодексі және басқа да бүгінгі күнге дейінгі қолданыста болған қылмыстық кодекстер талданған. Қарастырылып жатқан мәселе бойынша заңнама базасын зерттеу ХІХ ғасырдан бастап осы уақытқа дейінгі мерзімде жүргізілген. қамақтан қашу;

жазалау тәртібі;

Қылмыстық ереже;

түрме нұсқаулығы; қылмыстық жауаптылық; қылмыстық заңнама; қылмыстық құқық;

тарих;

жаза;

сотталған.

5 Ә.Б. Бекмағамбетов,

Ж.С. Сейтаева,

А.Т. Исмагулова.

«Халықаралық стандарттар мен шетелдік тәжірибе жағдайында «траффикке қарсы» қылмыстық саясатты модельдеу мәселелері»

 

Бұл басылымда Ұлыбритания, Канада және Америка Құрама Штаттары университеттерінде қорғалған шетелдік диссертациялардағы адам саудасының табиғатын сипаттауды, соның ішінде АҚШ жүйесіндегі «траффикке қарсы саясатқа» қатысты мемлекеттің стратегиялық шаралары туралы шетелдік сарапшылардың пікірлерін қарастырылды.

БҰҰ-ның 2020 жылға шолуының талдауы негізінде, ҚР Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның талаулық баяндамасы, Жалпыға бірдей мерзімді шолу шеңберіндегі ұлттық баяндама, саясат, экономика және құқық салаларындағы модельдеу және арнайы жұмыстар бойынша әдебиеттерді зерттеу нәтижесінде авторлар адам саудасына қарсы қылмыспен күрес саясатын қалыптастыру қажеттілігі туралы іргелі тұжырым жасайды («траффикке қарсы саясат»).

«Трафикке қарсы» саясаттың маңызды құрамдас бөлігі ретінде адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы мамандандырылған заң қабылдау қажеттілігіне ерекше назар аударылды.

қылмыс;

адам саудасы;

«траффикке қарсы» қылмыстық саясат; халықаралық стандарттар; модельдеу.

6 Бут Й. «Айыптау үкімін шығармай тәркілеу: артықшылықтары, мәселелері және норвегиялық тәжірибе»

 

 

Активтерді тәркілеудің дәстүрлі тәсілі қылмыстық заңға негізделген. Кейбір еуропалық юрисдикцияларда активтерді қайтару режимі айыптау үкімісіз тәркілеу ережелерін енгізу арқылы, қылмыстық құқық шеңберінен тыс кеңейтілді. Айыптау үкімісіз тәркілеу қылмыстық тәркілеу мүмкін болмаған кейбір жағдайларда пайдалы толықтыру бола алады. Алайда мұндай тәркілеу даусыз емес. Даулы мәселелер тәркілеу туралы қылмыстық іс жүргізуге қолданылатын кепілдіктерді айналып өту мүмкіндігіне қатысты. Сондықтан, тәркілеу субъектісінің мүдделері айыптау үкімін шығармай тәркілеу схемаларын әзірлеу кезінде тиісті түрде сақталғаны маңызды. Бұл мақалада айыптау үкімісіз тәркілеудің әртүрлі аспектілері қарастырылады: бұл не, оны қалай ақтауға болады және даулар. Қорытынды бөлімде осы саладағы норвегиялық тәжірибе туралы қысқаша баяндалады. қылмыстан түскен табыс; тәркілеу;

әділ сот талқылауы; дәлелдеу стандарты; Норвегия;

активтерді қайтару;

айыптау үкімісіз тәркілеу; ФАТФ;

қылмыстық іс бойынша соттау;

қылмыстық іс жүргізу.

7 А.А. Примкулова. «Қазақстан Республикасындағы бостандықты шектеу институтының генезисі және қазіргі жай-күйі»

 

 

Мақалада автор бас бостандығынан айыруға балама шара ретінде бас бостандығын шектеу түріндегі қылмыстық жазаның қалыптасуы мен дамуын талдайды. Заң шығару және құқық қолдану тәжірибесінде бұл жазаны орындаудың проблемалық аспектілері қарастырылған. Мақаланың ғылыми жаңалығы қылмыстық жауаптылық шараларының бірі ретінде оны қалыптастыру және жүзеге асыру аясындағы бас бостандығын шектеу институты саласындағы теориялық зерттеулердің нәтижелеріне байланысты. Автор бостандықты шектеуді қамтамасыз ету бойынша заңнамалық реттеу мен құқық қолдану қызметінің артықшылықтары мен кемшіліктерін атап өтеді, соның негізінде ол осы проблемалық аспектілерді шешуге өзінің көзқарасын ұсынады. Қылмыстық-құқықтық механизмнің дамуы жағдайында заң шығарушы бас бостандығынан айырудың негізгі баламалы шарасы ретінде жазалау жүйесіне бас бостандығын шектеу институтын енгізді. Кез келген құқықтық институттың қалыптасу ауқымында бостандықты шектеудің қазіргі қызмет ету мерзімі салыстырмалы түрде қысқа. Осыған қарамастан, құқық бұзушыларға қатысты аталған санкцияны қолдану барысында бас бостандығын шектеу сотталған адамды қоғамнан оқшауламай, жазаны орындауда қылмыстық-атқару заңнамасының мақсаттарына жетуде жеткілікті тиімділігін көрсетті. бас бостандығын шектеу; бас бостандығынан айыруға балама жаза;

пробациялық бақылау; пробация қызметі; қылмыстық-атқару жүйесі; Токио ережелері;

қоғамнан оқшалануысыз.

8 Р.С. Балашов. «Қазақстандағы параллельді қаржылық тергеу мәселелеріне»

 

Экономиканың қарқынды дамуы, қаржы жүйесінің жаһандануы қылмыскерлерге қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қосымша мүмкіндіктер береді. Көптеген халықаралық ұйымдардың, соның ішінде Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша қаржылық шараларды әзірлеу тобының (ФАТФ) қызметі қазіргі уақытта параллельді қаржылық тергеу негізгі элемент болып табылатын осы қылмыстарға қарсы іс-қимылдарға бағытталған. Мақалада ФАТФ-тың предикаттық қылмыстармен қатар параллельді қаржылық тергеу жүргізу жөніндегі талаптары қарастырылған. Сондай-ақ, мақалада параллельді қаржылық тергеулер жүргізуді қамтамасыз ету бойынша ФАТФ талаптарының орындалуы тұрғысынан Еуразиялық топқа мүше кейбір мемлекеттердің өзара бағалауларының есебіне талдау жүргізілді. Автор халықаралық аспектілерді ескере отырып, қаржылық тергеулер бөлігінде Қазақстандағы қалыптасқан жағдайға талдау жасады, оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасында ақшалай қаражаттардың жылыстауына қарсы іс-қимыл тетіктерін одан әрі жетілдіруге бағытталған ұсыныстар берілді. қаржылық тергеу;

ФАТФ;

ЕАГ;

ФАТФ ұсынымдары; параллельді қаржылық тергеулер;

заңдастыру;

жылыстату;

предикаттық қылмыс.

9 А.Р. Завотпаев.

 

«Жыныстық қылмыстар бойынша кәмелетке толмаған жәбірленушілердің жасын анықтау үшін сот сараптамасын міндетті түрде тағайындау мәселесі»

 

Мақала дәлелдемелерді бағалау барысында арнайы ғылыми білімді қолданудың және қылмыстық қудалау жүргізетін адамдардың, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың жыныстық қолсұғылмаушылығына қарсы қылмыстарды тергеу кезінде жәбірленушілердің жасын анықтау бойынша міндетті түрде сот-медициналық сараптама жүргізу мысалында, шешім шығару кезінде соттың ішкі сенімін қалыптастыруға ықпал етудің маңыздылығына арналған. Жаңа нормалардың қабылдануына және қылмыстық істердің осы санаты бойынша қылмыстық жауапкершіліктің қатаңдатылуына байланысты іс бойынша жиналған дәлелдемелерді дұрыс бағалаудағы маңыздылығы да күшейе түсуде. Автор балаларға қатысты жыныстық қылмыстық-құқықтық іс-әрекеттер туралы істерде адамдардың жас мөлшерін анықтау бойынша арнайы ғылыми білімді міндетті түрде тағайындауды және пайдалануды ұсынады, бұл кейіннен қылмыстық қудалауды жүргізетін адамдардың, сондай-ақ судьялардың ішкі сенімін қалыптастыру кезінде дәлелдеу құралы ретінде әрекет етеді. дәлелдемелерді бағалау; міндетті түрде тағайындау; ішкі сенім;

қылмыстық қудалау; сараптама;

жыныстық қол сұғылмаушылық;

арнайы ғылыми білім; кәмелетке толмаған.

10 Н.А. Кирдина,

Г.Б. Петрова.

«Тергеуші қызметінің функционалдық мақсатының негізі ретінде істің мән-жайларын жан-жақты толық және объективті зерттеу»

 

 

Мақалада қылмыстық іс жүргізу функциялары тұжырымдамасының мазмұнына байланысты, тергеушінің дәлелдеуді жүзеге асыратын субъект ретіндегі мақсатын анықтай отырып, оған сәйкес істің мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу функциясын жүзеге асыруға арналған мәселелер қарастырылады. Ресей Федерациясының, Қазақстан Республикасы мен Беларусьтің қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, әдебиеттегі идеяларды талдау негізінде авторлар бәсекелестік қағидасында қарастырылған үш негізгі функцияның тұжырымдамасы тергеушінің функциясын анықтауға жеңілдетілген көзқарасты анықтайды деген қорытындыға келеді. Сонымен бірге, оның қызметінің мақсатын барлық заңды маңызды жағдайларды зерттеуге жан-жақты, толық және объективті қарауға міндетті субъект ретінде ескеру қажет. Осыған байланысты, Ресей Федерациясының Қылмыстық іс жүргізу кодексіндегі айтарлықтай олқылықты жою және қылмыстық іс жүргізу принциптерінің қатарына істің мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу талаптарын енгізу қажеттілігі туралы қорытынды жасалады. тергеуші;

айыптаушы тарап;

айыптау функциясы; қылмыстық қудалау; тараптардың жарыспалылығы;

істің мән-жайларын зерттеудің жан-жақтылығы, толықтығы және объективтілігі.

11 А.А. Орлова. «Ресей Федерациясында құқық қолдану қызметін ұйымдастырудағы қылмыстық іс жүргізу принциптерінің орны мен рөлі туралы мәселеге»

 

Мақала ресейлік қылмыстық процесс принциптерінің мазмұнына байланысты мәселелерді олардың құқық қолдану қызметін жүзеге асырудағы ұйымдастырушылық рөлі тұрғысынан қарастыруға арналған. Ресей Федерациясының Конституциялық Сотының, Ресей Федерациясының Жоғарғы Сотының қылмыстық іс жүргізу принциптерінің мәні мен мазмұнын Ресей Федерациясы Конституциясының ережелерімен өзара байланысын түсіндіру қажеттілігі туындаған бөлігіндегі тәжірибесі талданды. Принциптер жүйесін құқықтық реттеудегі кемшіліктері анықталды. Олардың құқықтық әдебиеттерде ұсынылған, бірақ құқықтық реттелуі шешілмеген проблемалары туралы көзқарастар талданды. Істің мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу туралы талапты қоса алғанда, 1960 жылғы РСФСР ҚІЖК-де тұжырымдалған бірқатар жалпы ережелердің оң мазмұндық аспектілеріне назар аударылды. Құқық қолдану қызметін ұйымдастыру үшін осы ереже мазмұнының өзектілігі туралы қорытынды жасалды. ресейлік қылмыстық процесс;

қылмыстық процестің принциптері;

принциптер жүйесі; принциптердің мазмұны; принциптердің рөлі;

құқық қолдану қызметі;

істің мән-жайын зерттеу.

12 С.К. Жүрсімбаев. «Қадағалау органының өміріндегі дәуірлік оқиға» Мақалада прокуратура институтының пайда болуы және қалыптасу тарихы қарастырылған. Ресейдің императоры I Петр осындай қадағалау органын құрғыны және бірінші генерал-прокурорды тағайындағаны негізделген. Патшалы самодержавие кезеңіндегі прокуратураның міндеттері мен өкілеттіктері қандай болғаны айтылған.

Мақалада советтік прокуратураның коммунистік партия басшылық жасаған кезіндегі даму тарихы қарастырылған. Осы уақытқа дейін жұмыс жасап келе жатқан прокуратураның мемлекеттік билік органы ретінде маңыздылығын объективті түрде бағалауға әрекет жасаған.

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан прокуратурасының жағдайы, 2017 жылғы 30 маусымдағы қабылданған Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, прокуратураның міндеттері мен өкілеттіктері айқындалған. Автор Республика прокуратурасы және елдегі прокурордың қадағалауын тиімді жүзеге асыру үшін құқық қорғау функциялары өкілеттіктерін кеңейту қажеттілігі жөніндегі қызметті нығайтудың маңыздылығын негіздеуге тырысқан.

прокуратура;

мемлекеттік-құқықтық мекеме;

прокурорлық қадағалау; заңдылықты қадағалау туралы ереже;

сот реформасы; қылмыстық-құқықтық саладан тыс;

қылмыстық қудалау.