Мақаланы жариялауға өтініш

1. Тегі, аты, жөні

қазақ тілінде
орыс тілінде
ағылшын тілінде

2.Ғылыми дәрежесі, атағы және / немесе академиялық дәрежесі (бар болса):

қазақ тілінде
орыс тілінде
ағылшын тілінде

3. Лауазымы және жұмыс (оқу) орны:

қазақ тілінде
орыс тілінде
ағылшын тілінде

4. Журналда жариялау үшін индексімен бірге жұмыс орнының мекенжайы

қазақ тілінде
орыс тілінде
ағылшын тілінде
5. Байланыс:
– жұмыс телефоны, үй телефоны, ұялы телефоны
– журнал мен сайтта көрсету үшін электронды поштасы.
6. Мақаланы жариялау жоспарланған журнал айдары.
7.ӘОЖ,
ҒТАМАТ

Жариялау шартымен келісемін.

Берілген мақала бұрын басқа баспаларда осы немесе осыған жақын мазмұны формасы бойынша жарияланған жоқ және казіргі кезде басқа редакцияларда қаралып жатқан жоқ.

Қаралып жатқан мақаланы жариялауға және авторлық құқықтарға байланысты барлық мүдделер қақтығысы шығу мүмкіндіктері реттелген.

Мақала жариялау бірде-бір авторлық құқықтарды бұзбайды және ондай бұзушылықтар табылған жағдайда, баспагерге келтірілген шығындарды өтеуге кепілдік береді. Меншік иесіне басқалары көзделмесе, материалдарды таратуға қолжазба меншігінің жеке құқығы беріледі

Мақаланы журналға жариялауға бере отырып, өзім туралы мәліметтердің бәрінің дұрыстығына, плагиаттың жоқ болуына және қолжазбада басқа мәтінді алудағы бұзушылықтардың жоқ болуына, қолжазбадағы барлық мәтіндерді алудың, таблицалардың, схемалардың, иллюстрациялардың тиісті рәсімделуіне кепілдік беремін.

Меншік иесіне келесі жеке құқықтар беремін:

Мақаланың негізгі ережелерін өзгертпейтін редакциялау жұмыстары;

Журнал тарату арқылы туындыны пайдалану;

Толық мәтінді туынды нұсқасы сайтта ашық қолжетімдікте, ғылыми ақпараттар мәліметтерінің басқа да базаларында, электронды-кітапханалық жүйелерде, сонымен қатар Академия Репозиторисында, Интернет желісінің ғылыми ақпараттық ресурстарында орналастырылады.

Ақысыз негізде метамәліметтерді (атын, автордың атын, (құқық иесін) пайдалануға, түйіндерді, библиографиялық материалдарды және сондайларды) «Қазақстандық сілтеме базалары» Ғылымиметрикалық база мәліметтеріне, басқа да сілтеме базаларындағы жалпы мәліметтерге жеткізу, өңдеу және жүйелеу.

Меншік иесіне өзімнің жеке мәліметтерімді (тегі, аты, жөні; білімі туралы мәліметтерді, лауазымы мен жұмыс орны туралы) мерзіммен шектеусіз әртүрлі мәліметтер базаларына және ақпараттық жүйелерге, статистикалық және талдау есептеріне, ғылыми туындылар негізді объектілердің өзара байланыстарына, әдебиет пен өнердің алғашқы мәліметтеріне қосуға ұсынамын. Меншік иесі көрсетілген мәліметтерді өңдеуге, сақтауға және үшінші тұлғаға беруге құқылы.

Мен берген «______________________________________» атты мақала тақырыбында журнал жарияланымы этикасының бұзушылығы жоқ екеніне кепілдік беремін.

 

Автор:____________ _________________

(қолы) ( тегі , аты жөні )

 

20___ж. «___»____________