Айлық мұрағаты: Қазан 2018

№9 басылым

08.10.2018

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ С.Ж. Бекішева, К.К. Рахметов. Қазақстан Республикасында қоршаған орта салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігі туралы Д.Қ. Қайыржанова. Мұнай ұрлауға байланысты қылмыстардың алдын алу мәселелері Р.Р. Нұғманов. Қазақстан Республикасындағы қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы тұрудың проблемалары Р.К. Сарпеков, С.М. Рахметов. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу проблемалары